Profeetta Dr. Owuorin ohjelmat TV7

TV7 DR.OWUOR: PARANNUKSEN TIE

Parannuksen tie & Pyhän Hengen ilta - ohjelmat:

https://www.repentfinland.fi/sisalto/tv7-ohjelmat

 

MARTIN JA MIRJAN MATKASSA KENIASSA

 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia