KRISTILLISEN PELASTUKSEN LANSEERAAMINEN KALLIOPERUSTALLE (OSA 1 & 2) - Profeetta Dr. Owuor

Muistiinpanot:

OSA 1

• Tässä elämässä on todella tärkeää ymmärtää selvästi ja varmistaa, mille perustalle kristillinen elämäsi on rakennettu.
• Todella tärkeitä asioita ja elementtejä tulee esille siinä tavassa, miten kristityt toteuttavat kristillistä pelastustaan. 
• Se mikä määrittelee, miten kristitty elää kristillistä pelastustaan, perustuu tiukasti siihen perustukseen, jolle hän on lanseerannut kristillisen pelastuksensa.
• Herra Jeesus itse puhui todella selvästi seurakunnalle sanoen, että on todella todella tärkeää Kristuksen seurakunnalle pystyä olmaan viisaita, ts. olla varmoja, että he lanseeraavat kristillisen pelastuksensa, joka voitettiin kovalla hinnalla todella vaikeiden tilanteiden keskellä Golgatan Ristillä, kallioperustalle. 
• Herra Jeesus varoittaa seurakuntaa ja ihmiskuntaa, kertoen heille, että tulee olemaan todella tärkeää kristityille uskoville varmistaa, että he rakentavat pelastuksensa kallioperustalle, joka on Herra Jeesus Kristus.
• Riippuen siitä perustasta, jolle olet lanseerannut ja ankkuroinut kristillisen pelastuksesi, pystyt nyt navigoimaan elämääsi, eläen elämääsi ja kohtaamaan tämän elämän haasteita. 
• Riippuen siitä perustasta, jolle lanseeraat kristillisen pelastuksesi, se tulee myös määrittelemään, kuinka kohtaat tämän elämän haasteet. 
• Herra tuo seurakunnan huomioon, että on myrskyjen myrsky, joka on tulossa. Voit kutsua sitä kaikkien myrskyjen myrskyksi. 
• On myrsky, joka on tulossa Herran Päivänä, kun Herra tulee. 
• Näette, että siinä prosessissa valmistautuen tuota myrskyjen myrskyn Päivää varten, juuri nyt on meneillään valtavia myrskyjä: Herran Tuomioita, profetioiden täyttymisiä, meren myrskyäminen ja heittelehtiminen, suuri myrsky merellä (tsunamit).
• Olemme nähneet, että on suuri myrsky maalla: mm. Meksikon maanjäristys, Nepalin maanjäristys Mount Everestillä, maanjäristys Chilessä, maanjäristys Namibiassa, maanjäristys Tansaniassa.
• On siis myrsky merellä, myrsky maassa, ja olemme nähneet myrskyn Taivaallisissa, taivaissa, syvällä avaruudessa, kaiken ravisteleminen, mitä on ravisteltavissa, valtavien planeettojen ja hyperjättimäisten tähtien ravisteleminen (neutronitähtien yhteentörmäys - profetia & täyttyminen). 
• Näemme, että siinä prosessissa valmistautuen Messiaan tulemukseen, tuota valtavaa Päivää varten, on jo myrsky merellä, maalla ja Taivaallisissa, myrskyten taivaankappaleita ja maailmankaikkeutta. Universumi huojuu. Myrsky halki planeettojen ja galaksien. 
• Tulee olemaan myös kaikkien myrskyjen myrsky, myrskyn Päivä. 

Kysymys kuuluu: 

1) Miten tulet pärjäämään tuona päivänä? 

2) Tuletko selviytymään kaikkien mysrkyjen myrskystä tuona myrksyn Päivänä? 

2) Jos Tien valmistamisen Profeetat, jotka valmistavat Tietä Messiaan loisteliaaseen tulemukseen, ovat näin paljon myrskyä, myrskyten ja ravistellen maata, ravistellen merta, ravistellen planeettoja galakseja, koko universumia, niin kuinka suuri myrsky tuleekaan olemaan tuona päivänä?

• On tärkeää, että se viisas ja ymmärtäväinen seurakunta, pyhä ja kuuliainen seurakunta, on viisas. 
• Olla viisas Raamatun mukaan, on olla seurakunta, joka lanseeraa pelastuksensa kallioperustalle, joka on Jeesus, ikaikaiselle kalliolle. 
• Tässä elämässä tulee myös olemaan elämän myrskyjä.
• He, jotka rakentavat pelastuksensa kallioperustalle, ja he, jotka ovat tyhmiä ja rakentavat peustuksensa hiekalle, kummatkin heistä kuitenkin kohtaavat myrskyt.
• Uudestisyntyneiden ja uudestisyntymättömien tulee kuitenkin kohdata myrskyt. 
• Tarkoittaen, myrsky tulee aina. Myrsky tulee varmasti. 
• Tässä elämässä on aina myrskyjä, olet sitten uudestisyntynyt tai et.
• Jos olet uudestisyntynyt, niin se tapa, jolla käsittelet tämän elämän myrskyjä; rakkaan menettäminen, työn menettäminen, työttömyys, talouskriisi, poikasi juo, tyttäresi on prostituutiossa ja on jättänyt koulun, kertoo, mihin olet lanseerannut pelastuksesi.
• On monia haasteita, joita kristillinen elämä tänä päivänä kohtaa, joita tämän päivän uskova yrittää voittaa tässä elämässä. 
• On siis myrkysjä, niitä voidaan kutsua pieniksi myrskyiksi, mutta joskus ne eivät ole pieniä myrskyjä. 

• Perustuen siihen perustukseen, jolle kristitty uskova on lanseerannut pelastuksensa, samalla tavoin he tulevat käsittelemään tämän elämän haasteita. 
• He, joiden pelastus on lanseerattu kalliolle, kallioperustalle, joka on Jeesus Kristus, tulevat aina käsittelemään tämän elämän haasteita jumalallisella tavalla, Jumalaa pelkäävällä tavalla, Jumalasta riippuvaisella tavalla. 
• Ts. kun he kohtaavat tämän elämän haasteita, he aina keskittävät Herraan myrskyn keskellä. 
• Joskus haasteet ja nämä pienet myrskyt täällä maailmassa voivat suistaa kristityt raiteiltaan.
• Ne haasteet voivat olla niin ankaria, että ne saavat jotkut kristityt, jotka eivät ole lanseeranneet pelastustaan kalliolle, hylkäämään kristillisyyden ja etsimään muita ratkaisuja ongelmiinsa. 

Matt. 7 on viite sananpaikkamme. Se löytyy myös Luukkaan evankeliumista.

Annoin/ Katsotaan seuraavat sananpaikat: 

"8 Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut." (2. Kor. 4:8-9)

"4 niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.
6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa." (San. 3:4-6)

"12 Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.
13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa." (Fil. 4:12-13)

"10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava." (1. Piet 5:10)

"2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset." (Jaak. 1:2-4)

"28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut." (Room. 8:28)

"9 Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin." (Joosua 1:9)

"27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö." (Joh. 14:27)

"7 Mutta te olkaa lujat älkääkä antako kättenne vaipua, sillä teidän työllänne on palkkansa." (2. Aik. 15:7)

"19 Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista." (Psalmi 34:19)

"3 Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.
4 Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio." (Jesaja 26:3-4)

"6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil. 4:6-7)

Kysymys kuuluu: Mille perustalle kristillinen pelastuksesi on perustettu?

"11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus (Herra)." (1. Kor. 3:11)

"11 Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea." (1. Kor. 3:11) (1992)

Miksi on tärkeää kristitylle uskovalle varmistaa, että hänen kristillisen pelastuksensa on hyvin lanseerattu kalliolle, joka on Jeesus Kristus Messias?
 
• Monesti kun uudet kristityt uskovat tulevat seurakuntaan, he vastaanottavat Herran, tekevät parannuksen ja tulevat seurakuntaan, mutta Herran Profeetat ovat seuranneet seurakuntaa globaalisti ja Herra on puhunut Profeetoilleen seurakunnan tilasta, ja on joitain hälyttäviä huomioita seurakunnasta. 

Miksi on rehottava luopumus? 

Miksi suurimman osan uskovien kristillinen pelastus ei ole kestävä ja pysyvä, sen säilyvyys ei ole pitkä, vaan se on lyhyt?
 
Jos vakava haaste tulee eteen, he hylkäävät Herran, he eivät ole uudestisyntyneitä, he ovat langenneet. 

Miksi tässä sukupolvessa on niin paljon lankeamista?

• Maailmanlaajuisesti, kun ihmiset vastaanottavat Herran ja he ovat nuoria uusia kristittyjä, uusia luomuksia, uusia uskovia, niin tietysti suuri innokuus pyyhkäisee heidän sydämensä ylitse, mutta suurin osa seurakunnista ei auta heitä laskemaan lujaa perustusta kristilliselle pelastukselleen.
• Tämä on äärimmäisen kriittistä, sillä jos joku haluaa rakentaa tornin, korkean rakennuksen, niin se riippuu perustuksen tyypistä ja rehellisyydestä, jonka hän laskee. 
• Jos haluamme rakentaa uusien uskovien elämää seurakunnissamme, kaikkien kristittyjen elämää, ei edes vain uusien uskovien, heidän kristillisen pelastuksensa, kristillisen elämäntyylinsä, kristityn elämänsä, uudestisyntyneen elämän, jos rakennamme sen, miten Raamattu on asettanut, niin Raamattu sanoo, että kun ihminen uudestisyntyy, niin se pelastus, jonka hän rakentaa saavuttaa Taivaan ja Jumalan. 
• Jos meidän tulee rakentaa niin korkea torni uskovan kristillisessä pelastuksessa, että hän voi saavuttaa Jumalan, niin perustuksen laskeminen tulee olemaan todella olennaista ja kriittistä. 
• Se tulee määrittelemään tuon pelastuksen pituuden. 

Miksi ihmisten pelastus on lyhytikäistä tässä sukupolvessa?

• Suurimmassa osassa seurakunnista ihmiset vastaanottavat Herran, menevät seurakuntaan ja sitten uusien uskovien opinnot alkavat, mutta he harvoin painottavat ollenkaan lujan perustuksen rakentamista tälle uudelle uskovalle, jotta hänen kristillinen pelastuksensa voisi kohota korkealle ja saavuttaa Jumalan Taivaassa. 
• Usein heille opetetaan oppeja, evankelioimista, oman pelastuksensa todistamista muille, monia asioita, he oppivat tietoa, mutta on kriittinen osa, jota he eivät opeta: Lujan perustuksen laskeminen heidän kristilliselle pelastukselleen. 
• Se tarkoitus, miksi on kriittistä, että kaikki kristityt laskevat oikean perustuksen ja ankkuroivat pelastuksensa tälle lujalle kalliolle, ei hiekalle on, jotta he voisivat elää koko elämänsä tuossa pelastuksessa, tavoitellen Jumalaa ikuisesti, kunnes he löytävät Jumalan, kunnes he pääsevät Taivaaseen. 
• On tärkeää, että kristityt tänä päivänä ymmärtävät, että syy, miksi sinut luotiin ja tuotiin tähän maailmaan on, jotta voisit etsiä Jumalaa, tuntea Jumalan, tuntea Herran.
• Tässä maailmassa ei ole mitään mahtavampaa kuin tuntea Jumala Kaikkivaltias ja se ihmeellinen pelastus, jonka Herra Lunastaja lähetti meille Herramme Jeesuksen Messiaan armossa. Tällä planeetalla ei ole mitään suurempaa. 
• On monia galakseja ulkona tuolla, mutta tarkoitus, miksi ihminen laitettiin tänne maailmaan on, jotta voisit tuntea Hänet syvemmin ja kehittää henkilökohtaisen suhteen Jumalaan ja omata päämäärätietoisen, merkityksellisen suhteen Jumalan kanssa, tehden Hänen kanssaan työtä, tarkoituksena muuttaa elämäsi ja viedä sinut Taivaaseen. 
• Kaikille kristityille on kriittisen tärkeää, että pelastuksesi perusta on oikein. 
• Kaikki kristityt kaikkialla maailmassa jaetaan tiukasti kahteen ryhmään: Heihin, jotka ovat lanseeranneet pelastuksensa ja kristillisyytensä lujalle kallioperustalle, ja heihin, jotka eivät. 

"11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus." (1. kor. 3:11)

• Herra Jeesus puhui viisaasta rakentajasta, sanoen, että viisas rakentaja on rakentaja, joka kuulee Herran Sanan ja laittaa Herran Sanan käytäntöön elämässään.
• Ts., luottaa Jumalan suvereeniuteen. Jumala on suvereeni. Kun Hän sanoo, että Hän tekee niin, siitä ei voida enää keskustella. 
• Viisas on hän, joka on täysin kuuliainen Jumalalle. Hän kuulee Sanan ja on sille kuuliainen, laittaen Sanan käytäntöön.
• Viisas rakentaja, joka lanseeraa kallioperustalle, laittaa täytäntöön Jumalan Sanan päivittäin. 
• Jos katsot heidän elämäänsä, löydät, että heidän elämänsä on täysin juurrutettu, vakiinnutettu, perustettu Raamatulliseen Totuuteen. 
• Viisas rakentaja, seurakunta, joka lanseeraa pelastuksensa kallioperustalle, pysyy aina lujana sen tähden. 
• Hän pitää kiinni tuosta pelastuksesta. 
• Jos katsot tuota uskovaa ja hänen moraalista uskoaan, arvojärjestelmiä, ne ovat jumalisia. 
• Se, että rakennat pelastuksesi kallioperustalle, auttaa sinua pysymään vahvana sisälläsi riippumatta tämän elämän myrskyistä. 
• Se on sisäinen, joka tulee nyt esille ulkoisesti. 
• On se sitten: työttömyys, sairaus, rakkaan menetys, he eivät koskaan hylkää Herraa. He eivät koskaan etsi toisia ratkaisuja. 
• Miksi? Koska pelastuksesi rakentaminen kalliperustalle kasvattaa ja rakentaa suhdettasi Herraan, joka tekee sinut vahvaksi sisältä, joka ei salli sinun huojua myrskyjen mukaan. 

• Tiedämme, että tässä kristillisessä elämässä, jos rakennat kristillisyytesi ja pelastuksesi hiekalle, niin tulet huojumaan, heittelehtimään, romahtamaan. 
• Mutta samoin tapahtuu kritityille tänä päivänä, jotka valitsevat rakentaa kristillisyytensä lujalle kallioperustalle, joka on Jeesus Kristus, jos he myöhemmin ovat tottelemattomia Jumalan Sanalle. 
• Muistakaa, että olla viisas rakentaja, joka rakentaa kristillisyytensä ja pelastuksensa kallioperustalle, perustuu tiukasti Herran Sanan kuuliaisuuteen. 
• Kuuliaisuus on siis todella keskeistä.
• Jos rakennat kristillisen pelastuksesi kalliolle ja sitten myöhemmin olet tottelematon, niin tuo pleastus tulee halkemaan ja romahtamaan aivan kuten heidän, jotka rakensivat hiekalle. Tämä on lankeaminen. 

"23 Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni.
24 Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle." (Psalmi 139:23-24)

• Saatat rakentaa krsitillisen pelastuksesi lujalle kallioperustalle, joka on Jeesus Kristus Messias, rakentaen sen kuullen Herran Sanan ja ollen kuuliainen, mutta myöhemmin olet tottelematon. Silloin olet tehnyt halkeaman pelastukseesi, olet romahduttanut pelastuksesi perustuksen ja romahdat. 

Voisiko siis olla tärkeää, että kristityt ovat täysin kuulaisia ja alistuvat Pyhän Hengen Tahdolle, jotta Hän voi tutkia heitä jatkuvasti ja etsiä, onko heidän elämässään mitään Herran Jeesuksen perustuksen vastaista?

• On todella tärkeää tästä päivästä eteenpäin, että kaikille seurakunnille, pastoreille, kristityille ja sanan opettajille, että kun ihmisiä saapuu ja he ovat tehneet parannuksen ja vastaanottaneet Herran, että ensimmäiseksi johdatat heidät niihin periatteisiin, miten laskea pelastus lujalle kallioperustalle, joka on Jeesus Kristus, rakentaen tämän nuoren kristillisen elämän sen päälle. 
• On todella tärkeää, että he ovat yhteydessä toisiin uskoviin seurakunnassa, Kristuksen ruumiiseen, se jatkaa ravitsemaan heitä, perustamaan ja vakiinnuttamaan heidät sinne, ovat mukana paikallisessa, että he löytävät paikan, missä palvoa Jumalaa, jatkaen kuulemaan Jumalan sanaa, jotta he voisivat kasvaa, mutta on todella kriittistä kristillisen vaelluksen alussa, että perustus lasketaan oikein.

Viite sananpaikka: Luuk. 6:46-49

"46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon (et ole kuuliainen Sanalleni)?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani (on kuuliainen) ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on (Hän viittaa seurakuntaan tässä).
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen (lujalle) kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.
49 Mutta joka kuulee (Sanani) eikä tee (Sanojani, ei ole kuuliainen minulle), se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle (hiekalle); ja virta (tsunami) syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri." (Luuk. 6:46-49)

• Tänä aikana, kun aika on juoksemassa loppuunsa, viisaat tulevat rakentamaan pelastuksensa perustuksen kallioperustalle. 
• Miksi? Koska on myrskyjen myrsky, joka on tulossa.
• Muistakaa, että tämä on keskittymisemme: Herran Päivä on keksittymisemme, Herran tulemus on keskittymisemme. 
• Täällä maailmassa kaikilla kristityillä on mahdollisuus käyttää maallisia myrskyjä todentamaan perustuksensa ja seisomaan oikeamielisesti Herran edessä. 

Miksi on tärkeää rakentaa kristillinen pelastuksesi kallioperustalle ja mitä Raamattu sanoo siitä?

Mitä voit poimia tästä, jotta se voisi antaa sinulle suuremman päättäväisyyden?

Mitä tarkoittaa lanseerata perustuksesi lujalle kallioperustalle, joka on Jeesus Kristus Messias?

Kun katsot suuremmissa yhteyskohdissa kallioperustaa, Jumalan lujaa perustusta, niin Hän sanoo:

"19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti (se luja perustus, jolle meidän tulee lanseerata kristillinen pelastuksemme, niin seuraava on kirjoitettu siihen): "Herra tuntee omansa (valittunsa, ihmisensä)", ja: "Luopukoon vääryydestä (pahuudesta, jumalattomuudesta, synnistä) jokainen, joka Herran nimeä (Jeesusta Kristusta Messiasta) mainitsee (tunnustaa)"." (2. Tim. 2:19)

• On kaksi todella tärkeää ominaisuutta ja vaatimusta tässä perustuksessa, joita seurakunnan tulee saavuttaa, jotta he voivat varmistaa, että he ovat lanseeranneet pelastuksensa Jumalan lujalle kallioperustalle, joka seisoo lujana.
• On olemassa Raamatullinen perustus ja pelastuksesi tulee lanseerata sille.

1) He ovat Jumalan ihmisiä. On tiettyjä ihmisiä, jotka kuuluvat Herralle Jumalalle. He, jotka laseeraavat Jumalan lujalle perustalle, ovat Jumalan ihmisiä. 

Keitä ovat Jumalan ihmiset, kun käsittelemme sitä, mihin seurakunnan tulee lanseerata pelastuksensa?

-Hän tuntee omansa 
-Hän antaa määritelmän: He, jotka ovat Jumalan ihmisiä, jotka mainitsevat ja tunnustavat Herran Jeesuksen nimen. 
-Heidän tulee olla synnistä pois kääntyneitä, heidän tulee kääntyä pois synnistä. Tämä on perusmääritelmä. 
-He hylkivät pahuutta, jumalattomuutta, syntiä, pahoja tekoja.
-Kun menet Jumalan lujaan perustukseen, löydät heidät sieltä. He ovat ankkuroituja ja lanseerattuja.
-Kun tarkastelet heitä: He ovat Hänen omiaan. 
-He ovat kääntyneet pois synnistä; he kääntyvät pois synnistä jatkuvasti, johdonmukaisesti, koko ajan, he hylkäävät synnin jatkuvasti. 

Keitä he ovat?

-Hän tuntee ihmisensä. Hän tietää, ketkä ovat Hänen omiaan. 
-Vaatimus on: parannuksenteko, synnistä pois kääntyminen, synnin hylkääminen, synnin välttäminen. 

"15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
16 Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan." (2. Kor. 5:15-19)
 
Mitkä ovat kaikista tärkeimmät elementit pelastuksesi perustuksen laskemisessa lujalle kallioperustalle, joka on Herra?

1) Herra tuntee Hänen omansa
2) Kaikki, jotka kutsuvat Herran nimeä, kääntyvät pois synnistä

• Katsotaan syvemmin Jumalan perustusta, lähtemistä pois pahoista teoista ja synnistä, synnin välttämistä.
• Nämä ovat upeita elementtejä, jotka ankkuroivat pelastuksemme kallioperustalle, Jumalan lujalle perustukselle. 

Milloin me huudamme Jumalaa? 

Silloin, kun olemme Hänen ihmisiään. 

Mutta Hän sanoo: "Miksi kutsutte minua, Herra, Herra, vaikka ette ole kuuliaisia Sanalleni?

Ketkä siis ovat Hänen omiaan, jotka Hän tuntee?

• Jotta kukaan voi huutaa, Herra Herra, se tarkoittaa, että he pohjimmiltaan alistuvat Herralle, sanoen, että he tunnistavat Herran Luojakseen ja kuuluvat nyt Hänelle.
• Mutta Herra loi kaikki ihmiset? 
• Ts. he sanovat: Palaan luoksesi Herra, teen parannuksen ja palaan luoksesi. 
• Mutta silti Hän sanoo, että on ihmisiä, jotka sanovat, "Herra Herra", vaikka he eivät tee niin.

• Näimme tärkeyden varmistaa, että kun ihmiset tulevat seurakuntaan, niin peruskurssilla tulisi opettaa heitä lanseeraamaan perustuksensa oikein. • Ts. kun he rakentavat perustustaan, he rakentavat sen Herran perustukselle, kallioperustalle, varmistaaksesi, että heidän pelastuksensa on lanseerattu kalliolle ja he laskevat oikean perustuksen.
• Tämä on todella kriittistä. 

On tiettyjä asioita, jotka varmistavat, että uusi uskova lanseeraa pelastuksensa kallioperustalle. 
Uskovien yhteyden ja kaiken sen opin lisäksi, jota he saavat, heidän tulee tietää seuraavat perusopetukset:

1) Kuka on Jumala? Kuka on Herra?
2) Mikä on Jumalan luonne?
3) Miten Herra katselee seurakuntaa, uskovaa, kristittyä?
4) Mikä on Jumalan kanta syntiin?
5) Mikä on Jumalan kanta pyhyyteen ja vanhurskauteen?
6) Jumalan tunteminen, Jumalan mielen tunteminen 
7) Jumalan suunnitelman tunteminen ihmiskunnalle
8) Jumalan Tahdon tunteminen 
9) Jumalan luonteen tunteminen
10) Jumalan aseman tunteminen, koskien syntiä 

Siunaten heitä, kertoen heille, että heidän tulee löytää seurakunta, uskovien yhteys, se on myös tärkeää. 

• Uusien uskovien sekä kypsien uskovien, jotka eivät ole ankkuroineet itseään, tulee mennä läpi pelastuksensa lanseeraamaan kallioperustalle. 

OSA 2

"24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."
28 Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa" (Matt. 7:24-28)

Kun katsot Herran lujaa perustusta, tuossa perustuksessa on kirjoitus: Herra tuntee omansa. Ja jokainen, joka tunnustaa Herran Jeesuksen Messiaan nimeä, tulee kääntyä pois synnistä pahuudesta ja jumalattomuudesta. 

Yhteenveto:

Heidän, jotka rakentavat pelastuksensa Herran lujalle perustukselle, tulee ensin tulla Herran luo, ennen kuin he voivat uskoa. 

"46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni" (Luuk. 6:46-47)

Meidän tulee ensin tulla siis Herran luo.

Ketkä ovat heitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa?

Jotta voimme lanseerata pelastuksemme kallioperustalle:

1) Meidän tulee ensin tulla Herran luokse
2) Meidät tulee kuulla Hänen Sanansa
3) Meidän tulee tehdä, mitä Sana sanoo RIIPPUMATTA olosuhteista työpaikalla, tässä maailmassa, tänä hetkenä.

Miksi meidän tulee tulla Hänen luokseen?

"37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa,
38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt.
39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.
41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;" (Joh. 5:38-41)

• Jotta voitte rakentaa lujan perustuksen, teidän tulee todella ensin tulla Herran luokse ja olla Jeesuksessa Kristuksessa, tarkoittaen, kääntyä pois synnistä, sillä vain silloin teillä voi olla ikuinen elämä. 
• Sen tarkoitus, että lasektte pelatuksenne kalliperustalle on, jotta voitte ammentaa Jumalan ikuisesta elämästä. 
• Kyse on ikuisesta elämästä. 

Onko seurakunnalla ikuisuus?

Periikö tämän päivän uskova Jumalan ikuisuuden?

"10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (olisi ikuisuus, ikuinen elämä)." (Joh. 10:10) 

• Syy, miksi seurakunnan on tärkeä lanseerata kallioperustalle on, koska vain silloin se voi ammentaa ikuisuudesta, silloin seurakunta voi ankkuroida pelastuksensa ikuisuuteen.

"20 Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta.
21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.
23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room. 6:20-23)

Jotta voit ymmärtää ja lanseerata pelastuksesi kallioperustalle, on tiettyjä perusoppeja, joita sinun tulee tietää:

1) Kuka on Jumala? Kuka on Herra?
2) Mikä on Jumalan luonne?
3) Miten Herra katselee seurakuntaa, uskovaa, kristittyä?
4) Mikä on Jumalan kanta syntiin?
5) Mikä on Jumalan kanta pyhyyteen ja vanhurskauteen?

• Vain silloin voit ymmärtää jatkuvan synnin vakvauuden ja painoarvon, jonka näet seurakunnassa tänä päivänä.
• Tule ensin Hänen luokseen, kuule Hänen Sanaasa ja sitten tee, mitä Hän sanoo. 

Tämän sukupolven seurakunnalle on todella tärkeää varmistaa, että he kehittävät tämän vahvan hengellisen pohjan, että he lanseeraavat Herran lujalle Hengelliselle perustalle, koska: 

1) Sillä ainoastaan silloin on hengellistä kasvua seurakunnassa. 
Hengellinen kasvu määrittelee, oletko lanseerattu kallioperustalle, vai et. 

Voisiko tämä olla syy, miksi seurakunta on vieläkin jatkuvasti vauvatasolla uskossa, syöden maitoa ja muroja (vahvan lihan sijaan)?

"3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh. 17:3) 

Tarkoitus sille, että lanseeraat kallioperustalle on:

-jotta voit edetä hengellisessä kasvussa seurakunnassa
-jotta voit kasvaa ja kypsyä uskovana 
-että et aina lankea seksuaalisyntiin
-että et aina lankea syntiin
-että et aina mene seksuaaliseen himoon
-että et aina mene valheisiin, 
- vaan nyt hengellinen kasvu voi alkaa Herran huoneessa. 

• Seurakunnan lanseeraaminen kallioperustalle tulee kiidyttämään Hengellistä kasvua seurakunnassa, jossa kasvu on tyrehtynyt, seurakunta on hengellisesti lapsi. 
• Mutta nyt se alkaa hengellisen kasvun.

On aika tarkastella perustusta, jolle olet lanseerannut kristillisen pelastuksesi. 

• Kun olet lanseerannut Jumalan kallioperustalle, niin Jumalan luja perustus pysyy vahvana ja siina on seuraava kirjoitus: Jumala tuntee omansa ja kuka tahansa mainitsee, tunnustaa Herran nimen, kääntyy pois pahoista teoista, jatkuvasta synnistä. 

Kun olet lanseerannut Jumalan kallioperustalle:

2) se määrittelee, kuinka menestyksekkäästi säilytämme suhteemme Jehova Jumalaan. 

"7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset." (Jaak. 4:7-8)

• Kun lanseeraamme kallioperustalle, se määrittelee, kuinka menestyksekäs suhteestamme Jeesukseen ja Jehova Jumalaan tulee ja kuinka onnistunut suhteemme Pyhään Henkeen on, joka on tuon perustuksen Avustaja. 
• Se tulee määrittelemään, kuinka menetyksekkäästi kristitty, Kristuksen ruumis, uskova, uudestisyntynyt tulee säilyttämään suhteensa Jehova Jumalaan, perustuen, oletko lanseerannut kallioperustalle vai et.
• Nyt puhun puhumme kallioperustalle lanseeraamisesta 
kallioperustalle. 
• Se voimallinen suhde uudestisyntyneen uskovan ja Jehova Jumalan välillä Jeesuksen kautta, joka on silta, Jeesuksen, joka on kallio.
• Kun lanseeraamme kallioperustalle, silloin Hän sanoo: Lähesty minua, niin minä lähetyn sinua. 
Kuinka voimallista, että seurakunta voi lähestyä Jumalaa.
• Luopumuksen ongelma tuli, koska seurakunta ajelehti pois Herran luota. 
• Vastaus on suoraan tässä: Lanseerata pelastuksesi kallioperustalle ja lukea 2. Tim. 2:19, ja ymmärtää, mitä se kirjoitus julistaa seurakunnalle. 

Kristillisyytemme, seurakuntamme lanseeraaminen hengelliselle kallioperustalle.

3) Se määrittelee, kuinka menestyksekkäästi olemme suhteessa toisiin kristittyihin. 

"24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja (Jumalan) hyviin tekoihin;
25 Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän." (Hepr. 10:24)

• On todella tärkeää ymmärtää, että viisaat neitsyet eivät olleet yksi, heitä oli 5. 
• Se puhuu uskovien yhteydestä, yhteiskokouksista, ryhmäkokoontumisista (Raamattupiireistä, rukouskokouksista, seurakunnan kokouksista jne.).
• On tärkeää olla yhteydessä toisiin uskoviin näinä viimeisinä päivinä, rohkaisten toisianne, ollen tilivelvollisia toisillenne, jotta ette ajelehtisi pois. 
• Paholainen rakastaa eristää sinut ja sitten saada sinut ajalehtimaan pois. 
• Sen tähden seurakunnassa käynti on avain. Raamattupiiri kodeissa on avain. Ryhmä oppiminen on avain. 
• Kun olette yhteydessä toisiinne, silloin voitte tehdä tiliä toisillenne. 

4) Tämän päivän seurakunnan ja kristillisen pelastuksen lanseeraaminen kallioperustalle tulee auttamaan seurakuntaa ymmärtämään Jumalan Raamatulliset Totuudet.
• Kun olet lanseerattu kallioperustalle, silloin Herra voi auttaa sinua ja ravita sinua ja paljastaa sinulle enemmän. 
• Hän tulee avaamaan asioita sinulle, sillä olet yhdistettynä Herraan. 
• Silloin Hän alkaa ruokkimaan sinua Raamatullisella Totuudella, Hengellisellä Totuudella, Jumalan Totuudella.  

5) Kristillisen pelastuksen, seurakunnan lanseeraaminen Jumalan ja Herran Jeesuksen Hengelliselle perustalle, kallioperustalle tulee auttamaan seurakuntaa: 
-Laittamaan täytäntöön niitä hengellisiä Totuuksia päivittäisessä elämässään.
-Voittamaan haasteita. 
-Loistamaan valoa markkinapaikalla, eläen tämän maailman valkeutena tänä päivänä.
-Niiden Totuuksien laittaminen täytäntöön seurakunnan elämässä. 

• Seurakunnan ongelma tänä päivänä on, että he eivät laita Raamatullista Totuutta, Jumalan Totuutta täytäntöön elämäntyylissään. Siksi on ristiriita.

"2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä (seurakunnalle)." (Room. 12:2) 
 
- Kallioperustalle lanseeraaminen auttaa seurakuntaa myös tietämään, miten laittaa Jumalan Totuudet täytäntöön elämässään, kristillisessä pelastuksessa, elämäntyylissään ja päivittäisessä elämässään.

• Olemme nähneet todella selvästi, että tänä päivänä on luopumusta, lankeemus seurakunnassa. 
• Syy, miksi on lankeemus seurakunnassa on, koska perustusta ei rakennettu hyvin. 
• Jos haluat rakentaa korkean rakennuksen, niin arkkitehdit, insinöörit, rakentajat, tieurakoitsijat, opsikelijat, jotka opiskelevat materiaaleja ylopistossa, sanovat, että sinun tulee laskea luja perustus, jos rakennat 50- tai 100- kerroksisen rakennuksen.
• Näin on myös elämämme kanssa. 
• Kristillisen pelastuksen tarkoitus on, että voit rakentaa pelastuksesi aina ylös saakka, kunnes saavutat Taivaan. Sen tähden tarvitset lujan perustuksen. 

Miksi monet kristityt lankeavat myöhäisessä vaiheessa ?

• Koska nyt kun Herätyksen hetki tulee, kun kypsyyden tulee näkyä, silloin heidän pelastuksensa ei pysty kannattelemaan heitä. 
• Näimme, että perustuen sen tyyppiseen perustukseen, joka sinulla on, tulet myös käsittelemään tämän maailman haasteita. 
• Meidän tulee pyrkiä auttamaan nuoria uskovia seurakunnassa laskemaan perustuksensa kallioperustalle, kun he kävelevät sisälle. 

• Tämä on hetki kaikille kristyille todentaa perustuksensa. 
• Messias on tulossa. 
• Kristillisyyden haasteet ovat liian korkealla nyt. 
• Sen tähden perustus tulee olla lanseerattu oikein. 
• Messias on tulossa. Ei ole enää aikaa. 
• Emme voi nähdä Jumalan Valtakuntaa, jollemme ole lanseerattu lujalle perustalle, hengelliselle kallioperustalle.

Jos olemme lanseeranneet pelastuksemme kallioperustalle, se tulee määrittelemään:

-Hengellisen kasvumme
-Kuinka menestyksekäs suhteemme on Jehova Jumalaan, sillä tuo kallioperusta on Jeesus, Auttaja ja Silta, joka yhdistää meidät Jehova Jumalaan
-Kuinka onnistuneesti olemme yhteydessä toisiimme kristittyinä, ollen tilivelvollisia, rohkaisten toisiamme, pysyen yhdessä, kokoontuen yhdessä ja myrskyten maailman vahvoina, voittaen maailman Jeesukselle. 
-Ts. se on seurakunnan, Kristuksen ruumiin vahvuus. 
-Pystymme nyt ymmärtämään Jumalan Totuuksia pelastuksesta. 
-Se tulee auttamaan meitä laittamaan täytäntöön Raamatulliset Totuudet. Kuten: Olkaa pyhät sillä Minä olen Pyhä. 
-Silloin pystymme laittamaan elämämme linjaan Herran kanssa.    

Osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=teuoDSjwHJs (50 min)
Osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=XX8cuj2o328 (24 min)

(17.11.2017 Herran opetus: Launching the Christian salvation on the foundation of the Rock / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia