19.6.2022 Globaali Kokous - Saarnastuolin tulisi saarnata Jeesuksen iankaikkista evankeliumia - Profeetta Dr. Owuor

19.6.2022 GLOBAALI SUNNUNTAIKOKOUS

JEESUKSEN IANKAIKKISEN EVANKELIUMIN SISÄLTÖ: EVANKELIUMI, JOTA SAARNASTUOLIN TULEE SAARNATA NYT

Muistiinpanot / Tiivistelmä

Herra puhuu sanoman muuttamisesta saarnastuolissa, vartijoiden ja valvojien muuttamisesta saarnastuolissa. Tämä on hetki Jahven alttarin ennallistamiselle. Herran alttari tulee nyt ennallistaa.

Ilm. 14 sekä Herra puhuu 8.12.2021 näystä. Tuossa näyssä Herra laski alas Taivaasta puisen saarnastuolin HERRAN Väkevimmille Profeetoille. Tuolloin oli hyvin moderni lasinen saarnastuoli saarnastuolin paikalla alttarilla. Kun Herra laski hyvin nopeasti puisen saarnastuolin Taivaasta, niin lasinen saarnastuoli, joka oli murtunut, katosi. Kun Herra käski Herran Profeettoja ottamaan puisen saarnastuolin ja asettamaan sen saarnastuolin paikalle, jossa lasinen saarnastuoli, joka katosi, oli, niin hän piteli Isä Jumalan käsistä kiinni, sillä Hän vieläkin piteli saarnastuolia, ja hän asetteli sen Isä Jumalan kanssa paikoilleen. Silloin Isä nosti nyt kätensä.

Tämä on se sanoma, jonka Herra välitti kansakunnille Angolasta. Näky saarnastuolista Taivaasta. Saarnastuolin muuttaminen seurakunnassa. Tämä on voimallinen herätyssanoma seurakunnalle.

Ilm. 14:6-8. Herra pääasiassa sanoi, että evankeliumin saarnastuolissa tulee muuttua. Hän vaatii pyhempää evankeliumia, Jeesuksen pyhää evankeliumia. Rahan ja korruption evankeliumi tulee nyt laittaa sivuun ja tulla loppuunsa, jota he saarnaavat kaikkialla maailmassa. Tämä on se sanoma, jonka Herra välittää teille tästä saarnastuolin näystä.

Herra kysyy kysymyksen: Mitä evankeliumia saarnaatte? Mitä evankeliumia seurakunta saarnaa juuri nyt?

On ilmiselvää, että seurakunta saarnaa parhaillaan maailman menestyksen evankeliumia.

Herra kysyi: Mitä Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi sisältää? Mikä on Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi?

Evankeliumi, jota Herra etsii, jota teidän tulisi saarnata saarnastuolissa.

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille (kapinallisille, ihmiskunnan kapinalle), kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.

7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet".

8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat"." (Ilm. 14:6-8)

Jae 6: Minkä alueen Jeesuksen evankeliumi kattaa? Se kattaa koko maailman. Tämä on aivan kuin ohilento, kun teillä on suuri kokous jossakin puistossa ja kun ihmiset ovat kokoontuneet tuohon kokoukseen ja presidentti, ministerit, diplomaatit ovat siellä ja se on täynnä kansalaisia, sitten yhtäkkiä armeijan komentaja osoittaa ylös ja sanoo: Katsokaa ylös tuonne! Silloin näette ilmavoimien osoittavan voimaansa taivaalla. Tämän Herra esittelee teille tässä.

Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan, niin mikään kansakunta, heimo, kieli, ei voi sivuuttaa ja ohittaa sitä. Se tulee julistaa kaikille kansakunnille, heimoille ja kielille. Enkeli taivaalla julistaa iankaikkista evankeliumia kaikilla kielillä kaikille heimoille ja maailman kansakunnille.

Jae 7: Komponentit Jeesuksen iankaikkisessa evankeliumissa. Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi julistaa:

- Jumalan pelkoa, se kasvattaa ihmisissä tätä jaloa ominaisuutta, Jumalan pelko, joka on viisaus. Julistaen sitä keskitaivaalla, missä aurinko on.

- Antaa kunnian Jeesukselle, Herralle, Jahvelle

- Varoittaa, että Jumala tuomitsee synnin, varoittaa, että Jumalan tuomio on tulossa

Herra sanoo, että saarnastuolin muuttaminen on pääasiassa sanoman muuttamista saarnastuolissa. Jos määrittelet evankeliumin, jota Jumala haluaa saarnattavan saarnastuolissa, niin ikuinen evankeliumi, jonka Jeesus antoi meille Golgatalla, sen tulee julistaa:

-Jumalan pelkoa

-Antaa Jahve Jumalalle kunnia

-Varoittaa, että Jumala tuomitsee synnin

-Varoittaa, että Jumalan tuomio on tulossa, tuomion päivä on tulossa, Jumalan Valtakunta on tulossa

-Vain Jehova Jahve Jumala on koko maailmankaikkeuden Luoja, luoden koko taivaat, koko maan, koko meren, vesilähteet maan alla

-Koska Jehova Jahve on Luoja, Hän on arvollinen saamaan palvontamme

Herra sanoo, että tämä on se evankeliumi, jonka tulee tulla ulos saarnastuolista.

Jeesuksen evankeliumi vie teidät, 1. Moos. 1:

"1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." (1. Moos. 1:1-2)

Tämä on se, mitä Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi julistaa. Avaan teille, miksi saarnastuolin tulee muuttua. Mitä Herra tarkoitti iankaikkisella evankeliumilla, kun Hän puhui yhdestä ainoasta Luojasta, joka on arvollinen saamaan palvonnan. Jeesuksen iankaikkinen julistaa myös 1. Moos. 1:26.

"26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". (1. Moos. 1:26)

Herra sanoo, että ihminen vallitkoon kaikkia kaloja meressä, lintuja taivaalla, karjaa, mukaan lukien saatanaa, joka oli karjaeläin. Kun hänet paiskattiin taivaasta, hänestä tuli osa karjaeläimiä. Iankaikkinen evankeliumi julistaa siis sitä alkuperäistä voimaa, joka ihmiskunnalla oli kaiken luomakunnan ylitse.

Iankaikkinen evankeliumi tuo teille, että Jumala yksin on Luoja. Kun saarnaat sitä saarnastuolista, sen tulee tuoda esille, että vain Jahve Jumala on Luoja. Ihmisiä ei luonut mikään alkuräjähdys, ei! Vain Herra Jehova Jahve yksin on Luojamme. Ei ole tilaa evoluutioteorialle, luonnonvalinnalle, olemassaolon taistelulle, mitä tahansa akateemikot ajattelevat.

Ainoastaan Herra on arvollinen saamaan palvontamme. Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan saarnastuolista, se asettaa Jehova Jumalan oikeutetulle paikalleen, Hänen kunnioitetulle asemalleen Luojanamme, elämämme Kuninkaana ja Jumalanamme elämässämme.

"6 Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua." (Nehemia 9:6)

Tarkoittaen, Hän on tehnyt tähtitaivaat ylhäällä täällä ja sitten itse Isä Jumalan kodin.

Ilm. 14:7, kun määrittelemme iankaikkisen evankeliumin. Kun pääset siihen saakka, kun vain Jehova Jumala on Luoja, että Hän loi koko taivaan ja maan ja meret ja vesilähteet, silloin ymmärrät, että vain Hän on arvollinen saamaan palvonnan ja sen, mitä iankaikkinen evankeliumi sanoo. Kun ikuista evankeliumia julistetaan, se asettaa Jumalan oikeutettuun asemaan, että vain Hän on Herra.

Nehemia 9:6, Hän painottaa elämän lahjaa, joka tulee Jumalalta, että Jumalalla on auktoriteetti elämään.

Kun saarnastuoli on ennallistettu, kun saarnastuoli on oikea, sinun tulee kuulla tämä saarnastuolista. Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi.

"8 Peljätköön Herraa kaikki maa, hänen edessänsä vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat." (Ps. 33:8)

Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan, se asettaa Jumalan kaiken luomakunnan keskiöön ja nimeää Hänelle kunnian ja korottaa Jehova Jahvea Isä Jumalaa ja sen tähden asettaa Jumalan pelon ja syvän kunnioituksen ihmisten sydämiin, seurakuntaan. Ihmiset alkavat lähestyä alttaria korkeimmalla syvällä kunnioituksella.

Herra sanoo, että voit yksinkertaisesti katsoa ihmisiä ja huomata, onko heitä ruokittu iankaikkisella evankeliumilla vai ei.

"5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

6 Herraus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, kiitos ja ylistys hänen pyhäkössänsä.

7 Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

8 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja, tulkaa hänen esikartanoihinsa." (Ps. 96:5-8)

Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan kansakunnille oikealla tavalla, niin se roskaa kaikki epäjumalat tässä maailmassa, sillä se tekee hyvin selväksi, vakiinnuttaen, että vain Jehova on Jumala.

Näette, miksi Herra sanoi, että saarnastuoli tulee vaihtaa, sillä he ovat saarnanneet toista evankeliumia, menestysteologian evankeliumia, jolla ei ole voimaa nostaa rampoja maasta tai avata sokeita silmiä, jossa ei ole vapautuksen voimaa, joka tuli paholaiselta ja sen oli tarkoitus keskittää seurakunta maailmaan ikuisesti.

Mutta Herra sanoo, että aika ennallistaa rikkoutunut saarnastuoli on nyt. Nyt sanoman saarnastuolista tulee muuttua. Vain Jeesuksen Ristin ja Veren evankeliumissa on voima ja sitä tulee saarnata tänä hetkenä.

"13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää." (Ps. 139:13-14)

Kun ikuista evankeliumia julistetaan, niin kukaan ei voi koskaan epäillä, kuka heidän Luojansa on. Seurakunta on saarnannut toista evankeliumia, joten ihmiset ovat epäilleet, onko Jumalaa edes olemassa. Seurakunta on saarnannut maailmallista katoavaista mädäntynyttä täällä ja nyt evankeliumia, syntiä ja lihaa, siinä mittakaavassa, että kansakunnat eivät ole ymmärtäneet hyvin, että heillä on Luoja!

Sen sijaan, että he olisivat saarnanneet iankaikkista evankeliumia, joka tekee todella selväksi, että Herra loi sisimmän olemukseni ja kutoi minut kokoon niin kauniisti äitini kohdussa neulan ja langan kanssa.

Kun iankaikkista evankeliumia saarnataan Herran saarnastuolissa, niin tämä on se auktoriteetti, jota se huokuu ulos: Heillä on Luoja! Ja vain yksi Luoja: Jehova Jahve. Iankaikkinen evankeliumi.

Haluan viedä tämän eteenpäin toiselle tasolle. Kun näette Ilm. 14:7, että enkeli lentää keskitaivaalla ja julistaa iankaikkista evankeliumia, niin ensimmäinen asia, mitä hän tekee, on julistaa sitä todella kovaan ääneen. Teidän tulee siis julistaa Jeesuksen iankaikkista evankeliumia todella kovalla äänellä, tai muuten teillä on heidän verensä päänne yllä.

 

Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan, niin se julistaa:

- Jumalan pelkoa

- Se antaa Jumalalle kunnian: rammat kävelevät, sokeat näkevät, Jumalan voima on nähtävillä, se tuo Jumalan kirkkauden kansakuntien silmien eteen

- että Jumala tuomitsee synnin

- että Lopunaika on täällä, Jumalan Tuomio on tulossa

- että Jumala tuomitsi synnin ennen ja Hän tulee tuomitsemaan sen jälleen

- että Jehova Jahve on Luoja! Hän loi koko taivaan, koko maan, kaikki meret, maanalaiset lähteet, tarkoittaen maan alla myös

Kun tätä evankeliumia julistetaan, ei voi olla yhtään epäilystä kenenkään sydämessä, että heidät luotiin, jopa vuoret, järvet, tähdet, niin että ne tottelevat.

 

Kun iankaikkista evankeliumia julistetaan, se nostaa esille myös jotain todella tärkeää:

"1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.

3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus." (Joh. 1:1-4)

Se tuo esille, että Jehova Jahve Isä Jumala on Luojamme, kaiken Luoja. Hän loi koko luomakunnan yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän loi kaiken Poikansa kautta.

"15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi

20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.(Kol. 1:15)

Tämä on se, mitä iankaikkinen evankeliumi julistaa kansakunnille, kun se oikeutetusti julistetaan saarnastuolista. Kukaan ei voi mennä palvomaan Buddhaa, Islamia tai New Agea. Ette voi! Jos seurakunta olisi saarnannut iankaikkista evankeliumia saarnastuolissa, Jeesuksen todellista evankeliumia. Sen tähden Jumala vaihtaa saarnastuolin nyt.

Se tuo esille, että Jahve Jumala on Isä Jumalamme ja Hän loi kaiken, koko maailmankaikkeuden ja Hän loi kaiken Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kenenkään muun kuin Jeesuksen Kristuksen Herramme ja siunatun Pelastajamme kautta. Nämä ovat joitakin avainasioita, joita iankaikkinen evankeliumi julistaa maailmalle.

"8 mutta Pojasta (Hän sanoo): "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

10 Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;" (Hepr 1:8-10)

Katsokaa tuota! Kun Jeesuksen iankaikkista evankeliumia julistetaan, se asettaa Jumalan Hänen oikeutetulle paikalleen Luojanamme, joka loi kaiken ja sen tähden ansaitsee kunnioituksen, ja että Hän loi kaiken Poikansa Jeesuksen kautta.

"10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut." (Joh. 1:10)

Herra tulee selvästi esille, että Hän loi kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta. Silloin ei olisi sitä sekaannusta tänä päivänä, jossa he ihmettelevät, onko heillä Luojaa ollenkaan.

"6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa." (1. Kor. 8:6)

Toinen kaikista tärkein ominaisuus, jonka iankaikkinen evankeliumi, kun sitä hyvin ja oikein saarnataan, välittää maailman kansakunnille, maan asukkaille.

Olemme nähneet, että 1) se tuo Jumalan pelon: Pelätkää Jumalaa! Pelätkää Häntä, joka loi teidät, joka voi tuhoat ruumiin ja sielun. Jos näette, että ei ole Jumalan pelkoa seurakunnassa, he eivät ole saarnanneet ikuista evankeliumia.

Numero 2) iankaikkinen evankeliumi tuo kunnian Isä Jumalalle. Sen voima nostaa rammat maasta, mielisairaat parantuvat, sokeat näkevät. Jumalaa kirkastetaan kansakuntien silmien edessä.

Numero 3) se julistaa, että Jumala tuomitsee synnin. Sen sisällä on julistus, että Tuomion päivä on tulossa, että tämä maailma on väliaikainen, ikuinen Jumalan Valtakunta on tulossa.

Numero 4) se nostaa esille sen tosiasian, että vain Jehova Jahvea tulee palvoa, koska Hän loi kaiken.

Numero 5) tärkein ominaisuus, jonka jätin viimeiseksi: Kun iankaikkista evankeliumia saarnataan hyvin saarnastuolissa, se julistaa, että ei vain Jumala ole kaiken Luoja, vaan Hän on myös uuden luomuksen Luoja! Jumala ei vain luonut asioita, joita näette, vaan Hän loi myös uuden Taivaan, uuden maan, uuden Jerusalemin, uuden uudestisyntyneen luomuksen, uuden sinut. Hän loi myös tulevan Valtakunnan, joka on tulossa, uuden luomuksen sinussa, kun olet uudestisyntynyt, uudestisyntyneen sinut.

"17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." (2. Kor. 5:17)

Kun Nikodemus meni kysymään Jeesukselta: Kuinka voin päästä Jumalan Valtakuntaan?

"3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa"." (Joh. 3:3)

Kun siis Jumala loi, kuten näette Ilm. 14:7, kun Hän loi taivaan ja kaiken siinä, maan ja kaiken siinä, meren ja kaiken siinä, vesilähteet ja kaiken maan alla, silloin Hän myös viittaa, että Jumala loi uuden luomuksen.

Kun Herraa tulee palvoa ainoana Luojana, se ei viittaa vain fyysisiin asioihin, vaan se viittaa myös, että Häntä tulee palvoa, koska Hän on uuden luomuksen Luoja, uudestisyntyneen sinun Luoja.

"18 Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.

19 Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa (näe, mitä teen)? Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan." (Jesaja 43:18-19)

Jehova Jumala ei ole vain fyysisten asioiden Luoja, vaan myös uuden luomuksen Luoja, joka valmistautuu menemään uuteen Taivaaseen, uuteen maahan, uuteen Jerusalemiin, tulevaan Valtakuntaan.

"26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne (uuden Hengen, Pyhän Hengen) ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne." (Hes. 36:26)

Kun Jehova Jumala loi ja on arvollinen saamaan palvonnan, luoden Taivaat ja kaiken, mitä siinä on, maan ja kaiken, mitä siinä on, meren ja kaiken, mitä siinä on ja maan alla vesilähteet, Hän sanoo, että Hän ei luonut vain tätä, vaan Hän loi myös uuden luomuksen, joka voi elää ikuisesti, valmiina uuteen Taivaaseen, uuteen maahan ja uuteen Jerusalemiin, jotka Hän myös loi. Sen tähden Hän on arvollinen saamaan palvontamme.

 

Ymmärsittekö, mitä iankaikkinen evankeliumi julistaa?

"22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

23 ja uudistua mielenne hengeltä

24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen." (Efe. 4:22-24)

Kun Hän sanoo, että iankaikkisen evankeliumin tulee julistaa, että Jumala yksin on Luoja, niin Hän sanoo, että fyysisen todellisuuden toisella puolen on ikuinen todellisuus, ikuisuus, iankaikkinen elämä. Hän loi uuden sinut. Hän loi myös uuden luomakunnan, sen tähden Hän on arvollinen saamaan palvonnan. Ette voi koskaan palvoa mitään muuta, Haare Krishnaa tai Muhammedia, jos tulette tuntemaan iankaikkisen evankeliumin, ja sen, mitä se julistaa, silloin ei ole mitään hämmennystä maailmassa, kuten nyt.

"20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal. 2:20)

Tämä on todella voimallista. Kun Jumala on Luoja, Hän loi myös tämän. Tämä on se päämäärä, Hänen luomakuntansa keskittyminen. Kun Jumalan iankaikkista evankeliumia julistetaan, tämän tulee olla keskittymisemme, että elämme uutta luomusta, uutta elämää, uutta itseä, joka on luotu olemaan kuin Kristus.

"18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta (tulevaa kirkkautta) kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki." (2. Kor. 3:18)

Toisin sanoen, kun Jumala Jahve on Luoja ja Hän loi kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta, niin se keskittyminen, päämäärä tulee olla uusi luomus, jonka Jumala toi meille Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta meidät voidaan muuttaa kirkkaudesta kirkkauteen Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan.

"3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,

4 joiden kautta (Jeesuksen tuntemisen, jumalisen voiman, uuden luomuksen kautta) hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta (protokollasta) osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee" (2. Piet. 1:3-4)

Toisin sanoen, kun tunnemme Jeesuksen Kristuksen, silloin meillä on tuo jumalallinen voima, jotta eläisimme pyhää ja vanhurskasta elämää.

Syy, miksi iankaikkinen evankeliumi käskee meitä palvomaan Jehova Jahvea Isä Jumalaa Ystävääni yksin on, koska Hän on antanut meille vain fyysistä luomakuntaa, jonka Hän loi, vaan myös tämän valtavan uuden luomuksen, uudestisyntyneen sinut ja kaikki ne sanoinkuvaamattomat lupaukset kirkkaudesta.

"17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" (Jesaja 65:17)

Hän tulee luomaan uuden taivaan. Jumala on todella arvollinen saamaan palvontamme, sillä Hän loi myös uuden luomuksen. Hän ei luonut vain fyysistä luomakuntaa, vaan myös uuden luomuksen.

"22 Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne.

23 Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.

24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle." (Jes 66:22-24)

Tämä on se valtava uusi luomus ja luomakunta, jonka Herra lupaa ihmisilleen. Hän tulee luomaan uuden taivaan ja uuden maan ja pyhän uuden Jerusalemin. Vain tietyn tyyppiset ihmiset pääsevät sinne sisälle, vain uusi luomus pääsee sisälle.

Tämän tähden vain Jehova Jahve on arvollinen saamaan palvonnan Luojana.

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa"

Ja kaikkia asioita, jotka tuovat kuoleman: syöpä, diabetes, kasvaimet, onnettomuudet, sodat. Nämä asiat eivät tule olemaan uudessa luomuksessa. Sen tähden ikuinen evankeliumi julistaa meille, että Isä Jumala yksin on arvollinen saamaan palvontamme.

"4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

Jos menet sairaalaan, näet, mitä kipu voi tehdä ihmiselle. Jos menet sotatantereelle, kun ihmistä on ammuttu rintakehän läpi, niin näet mitä, kipu voi tehdä ihmisen elämälle. Jos menet syöpäosastolle ja näet kuinka he ovat morfiinin vaikutuksen alla, näette, mitä kipu voi tehdä ihmisen elämälle. Jos menet ruumishuoneelle ja näet ihmisten itkevän ja surevan, näette, mitä tuska voi tehdä ihmisen elämälle. Jos menet ortopedin luo ja näet elektronisen sahan leikkaavan jonkun jalkaa, näet, mitä kipu voi tehdä heille. Silloin tulette arvostamaan tätä uutta luomusta, jonka Jumala on tehnyt, jossa ei ole enää kipua.

"5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet"." (Ilm. 21:1-5)

Tarkoittaen, voit viedä ne pankkiin, ne tulevat täyttymään.

Kun siis Herra sanoi, luokaamme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme ja ihminen lankesi ja luovutti auktoriteettinsa viholliselle, niin Jumalasta tuli silloin uuden luomuksen Luoja jälleen, Jeesuksen Kristuksen kautta Ristin kautta Golgatalla.

Tämä on se, mitä ikuisen evankeliumin kuuluu saarnata maailmalle, sukupolvelle.

Messias on tulossa. Muistakaa, olen nähnyt Messiaan tulemuksen.

 

(19.6.2022 Globaali Sunnuntaikokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia