20.6.2023 GLOBAALI KOKOUS - VARTIJAN ROOLI - Profeetta Dr. Owuor

VARTIJALLA ON TÄRKEIN ROOLI YHTEISKUNNASSA VAROITTAA VAARASTA, JOKA ON TULOSSA

Muistiinpanot / Tiivistelmä:

Tarkastelemme ikuista evankeliumia keskittyen 8.12.2021 näkyyn. Tuossa näyssä Herra laski puisen saarnastuolin Taivaasta todella nopeasti ja asetti sen alttarin vasemmalle puolelle, jossa seisoin. Moderni lasinen saarnastuoli oli saarnastuolin paikalla, se oli lasia, kiiltävä ja kimalteleva, siinä oli myös halkeama. Se oli haljennut edestä koko matkan alas ja yläosa oli haljennut kahdesta kohtaa. Sitten Hän käski minua ottamaan tuon Taivaallisen saarnastuolin ja asettamaan sen oikealle paikalle alttarille. Heti kun ojentauduin pitelemään sitä. Siinä on puinen koristelu. Kun otin kiinni tuosta saarnastuolista, niin huomasin piteleväni Isä Jumalan käsistä, joten kummatkin pitelimme saarnastuolia ja asetimme sen saarnastuolin paikkaan ja lasinen saarnastuoli katosi. Asetimme sitä, jotta se sopisi oikeaan paikkaan. Sen jälkeen heräsin.

Ymmärsin, että Herra oli puhunut todella voimallisella tavalla tämän päivän seurakunnalle ja että Herra puhui tapahtumista Herran saarnastuolissa, ja että Herra vaatii muutoksia Herran saarnastuolissa. Tämä käsittelee saarnastuolin holhoojia, jotka saarnaavat saarnastuolissa. Herra pyytää muutosta Jahve Jumalan saarnastuolin käytännössä. Saarnastuoli on paikka, josta Herran sanoma välitetään.

Toin Luanda Angolan Pastorikonferenssissa todella tärkeän ilmestyksen tästä sanomasta, että Herra sanoo, että sanoman saarnastuolissa tulee nyt muuttua. Aiemmin oli toinen sanoma, moderni, postmoderni sanoma, menestysteologian sanoma, joka on turmeltunut sanoma ja mieluinen lihalle. Mutta Herra sanoo, että aika on ohitse ja nyt tulee olla ennallistaminen Herran saarnastuolissa. Tulee myös olla papiston ennallistaminen. Herra etsii nyt vanhurskauden ja pyhyyden saarnaajia. Ajan tähden Hän etsii nyt palvelijoita, jotka valmistavat ihmisiä Herralle. Hän etsii palvelijoita, jotka valmistavat seurakunnan nyt Messiaan tulemukselle.

Menimme, Ilm. 14, sillä halusimme tietää, mikä on se oikea sanoma ja evankeliumi, jonka Herra haluaa välittää saarnastuolista. Silloin Herra Kaikkivaltias osoitti seurakunnan, Ilm. 14. Herra etsii seurakunnan, kristillisen palvonnan kokemuksen ennallistamista, jotta seurakunta voisi olla nyt pyhempi ja vanhurskaampi, sillä Messias on tulossa. Ei ole enää aikaa saarnata toista evankeliumia. Aika ennallistaa saarnastuoli on nyt, jotta seurakuntaa voidaan johtaa hyvin.

Herra sanoo, että Hänen lampaansa ovat olleet nälkäisiä ja janoisia aidolle Leivälle Taivaasta. Silti saarnastuoli on ruokkinut sitä maallisemmalla katoavaisella sanomalla. Sen tähden Herra on nyt päättänyt ennallistaa Herran alttarin. Mikään ei voi estää alttarin täyttä ennallistamista, sillä Kuningas on tulossa. Herra haluaa ennallistaa Herran saarnastuolin, jotta tämä sukupolvi voi nyt palata palvomaan Jehova Jumalaa.

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla (missä aurinko on) erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille (kapinallisille), kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.

7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." (Ilm. 14:6-7)

Tämä koko asia on aivan kuin ohilento. Kukaan ei voi sanoa, että he eivät kuulleet. Koko tämä tapahtuma saa koko maailman huomion ja kaikki katsovat ylös sinne, missä enkeli lentää. Taivas saarnaa nyt maailmalle ikuista evankeliumia. Ei ole siis toista paikkaa, mitä tarkastella, koskien sitä, mikä on iankaikkinen evankeliumi ja sen komponentit.

Maan asukkaat tarkoittaa kapinallisia, jotka ovat kieltäytyneet tekemästä parannusta. Taivas tekee siis viimeisen kutsuhuudon. Tämä tapahtuu aikana, jolloin on Suuri Ahdistuksen aika maailmassa. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat kapinoineet Jumalaa vastaan ja kironneet Jumalan useaan otteeseen, kun Jumalan tuomiot ovat iskeneet maailmaan. Nämä ovat siis kapinallisia ihmisiä. Mutta näette nyt Isän sydämen. Isä Jumala ei halua, että kukaan joutuisi kadotukseen helvettiin. Hän siis kaiuttaa viimeisen kutsuhuudon parannuksentekoon, kutsuen heitä tekemään parannuksen, jotta he eivät joutuisi helvettiin, tulijärveen. Tämä on siis todella vakavaa.

Enkeli lentää siis keksitaivaalla julistaen tätä iankaikkista sanomaa maan päällä asuville, yrittäen vakuuttaa heitä tekemään parannuksen ennen kuin kaikki tulee loppuunsa. Hän yrittää muuttaa heidän mieltään, kysyen, miksi kuolisitte? Jotta he voisivat uudelleen harkita asemaansa vielä. Herra siis itseasiassa anelee heitä. Hän siis julisti tuon ikuisen evankeliumin joka kansakunnalle, heimolle, kielelle ja kaikille ihmisille. Tämä on siis koko ihmiskunta. Tästä ymmärrätte muutamia asioita ikuisesta evankeliumista, jota seurakunnan tulee julistaa saarnastuolista:

- Ikuista evankeliumia tulee julistaa kovaan ääneen

- Kaikille ja kaikille kansakunnille tulee antaa mahdollisuus kuulla ikuinen evankeliumi ja tehdä päätös, missä he viettävät ikuisuutensa

8.12.2021 näky, kun Herra osoitti minulle saarnastuolin muuttamisen täällä maailmassa, jossa oli mukana Hänen Kaksi Profeettaansa, muuttaen postmodernin saarnastuolin Taivaalliseen saarnastuoliin. On voimallista ymmärtää, että tuo enkeli välittää ikuista evankeliumia ja se on tarkoitettu koko maailmalle, koko universumille, koko ihmiskunnalle.

Jakeessa 7, näemme, että enkelin tulee julistaa tuota evankeliumia kovaan ääneen, huutaen, koko maailmalle, julistaen sitä myös tähdille ja planeetoille. Myös he kuuntelevat, sillä Jehova Jumala loi myös ne. Muistakaa, että tämä evankeliumi on koko universumille. Ikuista evankeliumia saarnataan kaikille. Kovaan ääneen. Jopa Nairobin Keskuspuistossa ja Kisumussa aurinko reagoi. Näimme sen paljailla silmillämme.

 

Kun iankaikkista evankeliumia julistetaan:

1) Se tuo Jumalan pelon ihmisten sydämiin, uskovien, uskollisten sydämiin

2) se antaa kunnian ja kirkkauden HERRALLE JUMALALLE, ts. kun seurakunta vaeltaa nyt Jumalan pelossa, viisaudessa ja pyhyydessä, niin he kirkastavat Herraa elämällään

3) se aina esittelee ja julistaa sen tosiasian, että JUMALA tulee tuomitsemaan synnin, puhuen myös Tuomion päivästä, joka on tulossa. Tämän tulee pitää ihmiset poissa kaikesta, mikä on syntistä, estäen heitä menemästä mukaan pahuuteen ja jumalattomuuteen

Tämä on todella voimallista, sillä ymmärrätte, mitä seurakunnan tulee saarnata saarnastuolista ja mitä kristittyjen tulee saarnata elämällään, kun he elävät elämäänsä ulkona tuolla. Kun kävelet ulkona tuolla ja olet ruokittu ikuisella evankeliumilla, kun olet työpaikalla, julkisella paikalla, markkinapaikalla, niin se, miten elät elämääsi, tulee kuvata Jumalan pelkoa, että tämä ihminen pelkää Jumalaa. Ja elämäsi vanhurskaudessa ja pyhyydessä tulee antaa Jumalalle kunnia. Et voi siis olla mukana tämän sukupolven moraalisessa rappiossa, siinä moraalittomuudessa ja seksuaalisessa siveettömyydessä, joka on tälle ajalle ominaista.

Jos olet ruokittu ikuisella evankeliumilla, niin elämäsi tulee huokumaan Jumalan pelkoa, elämäsi tulee antamaan Jumalalle kunnian. Voitte huomata heidän kävelevän ja nähdä, että heidän elämänsä on erotettu Herralle. Tämä henkilö, joka sanoo olevansa uudestisyntynyt, kirkastaa Herraa, sillä hän on pyhä. Elämäsi tulee kertoa ihmisille, että Jumalan tuomio syntiä vastaan on tulossa.

Tarkastelimme tätä viimeistä komponenttia Herran ikuisesta evankeliumista, jossa hän sanoo: Palvokaa Häntä, joka loi Taivaat! Jos on joku, joka loi Taivaat ja maan ja kaiken niissä ja meren ja kaiken siinä ja maan alla vesien lähteet, niin hän sanoo, silloin palvokaa Häntä! Tiedämme, että tämä on yksin Jehova Jumala. Ilm. 14:7 b) käsittelee koko luomakuntaa. 1. Moos. 1, Jumala loi Taivaat ja maan. Mitä tarkoittaa, että palvokaa Häntä yksin, joka loi Taivaat ja maan? Tuo viimeinen osuus jakeessa tulisi saada teidät palvomaan yksin Herraa Jumalaa, saaden ihmiskunnan identifioimaan Luojansa ja palvomaan Häntä yksin. Herra tuo selvästi esille, että vain Jehova Jahve Israelin Jumala loi kaiken.

Jos seurakunta olisi saarnannut ikuista evankeliumia saarnastuolista alusta alkaen muuttamatta sitä, silloin ei olisi ollut tämän kaltaista sekaannusta, jonka näette tänä päivänä. On kokonainen tieteenala, nimeltään, evoluutio, jossa on luonnon valinta, taistelu olemassaolosta, jossa he sanovat, että Jumala ei luonut ihmistä, vaan ihminen kehittyi. Näette siis sen vastuun, joka saarnastuolin haltijoilla on, tuoda esille Totuus ja pelastaa sukupolvi. Jos he turmelevat sen, kuten tämä sukupolvi on tehnyt, niin kokonainen sukupolvi menee helvettiin.

Tarkastelimme siis todella tärkeitä näkökantoja siitä, että palvokaa Häntä yksin, sillä Hän loi koko luomakunnan.

 

Näimme, että kun Herra loi koko luomakunnan:

1) Hän osoittaa fyysiseen todellisuuteen, että Jehova Israelin Jumala loi koko fyysisen todellisuuden

2) Hän loi koko universumin Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta

3) Hän on arvollinen saamaan palvontamme, sillä Hän ei luonut vain fyysistä todellisuutta, vaan myös uuden luomuksen. Nyt te, jotka olette uudestisyntyneitä, katso, olette uusia luomuksia

Tämä on se, mitä ikuisen evankeliumin tulee julistaa, että Jehova Israelin Jumala on arvollinen saamaan palvontamme, sillä Hän on luonut koko universumin sekä myös uuden luomuksen. Uusi luomus on kaikista tärkein, sillä kun Hän loi uuden luomuksen Hän pääasiassa paransi lankeemuksen myrkyllisyyden. Sitten Hän luo uuden Taivaan, uuden maan ja uuden Jerusalemin. Hän on siis ikuisuuden Luoja. Odotatte innolla uusia Taivaita, uutta maat ja uutta Jerusalemia sen uuden luomuksen tähden, jonka Herra on sallinut, että jaatte.

 

Nämä ovat todella tärkeitä ominaisuuksia, joita Jeesuksen ikuisen evankeliumin tulee kaiuttaa juuri nyt maailmassa:

1) kristittyjen tulee vaeltaa juuri nyt Jumalan pelossa

2) seurakunnan tulee antaa Jumalalle kunnia, rampojen tähden, jotka kävelevät ja pyhyyden tähden, jossa he vaeltavat

3) sen tulee julistaa, että Jumalan Tuomio syntiä vastaan on tulossa, ja sen tulisi estää ihmisiä menemästä syntiin

4) sen tulee julistaa, että Tuomion päivä on tulossa

5) sen tulee roskata kaikki tämän maailman epäjumalat, sillä kun sitä saarnataan oikein, ikuisen evankeliumin tulee osoittaa koko maailma ikuiseen Luojaan, Jehova Jahveen. Siitä syystä se tulee roskaamaan kaikki epäjumalat, joiden näette roskaavan koko maailmaa juuri nyt

6) sen tulee identifioida tälle sukupolvelle, että on olemassa uusi luomus, uudestisyntyminen, joka on kaikista tärkeintä

7) ja että on uusi Taivas, uusi maa ja uusi Jerusalem, ikuinen Jumalan Valtakunta on tulossa

Tämän olisi kuulunut auttaa tätä sukupolvea valmistautumaan Messiaan tulemukseen.

Haluan avata hiukan enemmän ikuista evankeliumia, syytä, miksi Herra vaihtoi saarnastuolin tuossa näyssä 8.12.2021, sanoman muuttaminen, mitä saarnataan Herran saarnastuolista.

"7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." (Ilm. 14:7)

Hän julistaa iankaikkista evankeliumia kovaan ääneen.

Haluan käsitellä ongelmaa tämän päivän seurakunnassa. Mikä on se ongelma ja vaara, että tämän päivän pastorit, eivät julista tätä Herran iankaikkista evankeliumia? Mikä on se vaara, jos sinusta ei kristittynä loista ulos tämä iankaikkinen evankeliumi elämässäsi julkisella paikalla? Mikä on se vaara, että te pastoreina ja kristittyinä, ette mene ulos julistamaan iankaikkista evankeliumia saarnaamisessanne, elämässänne, evankelioinnissanne?

Mitä tapahtuu, kun ette välitä saarnastuolista iankaikkista evankeliumia? Mitä tapahtuu, kun kristityt menevät ulos tuonne,

eivätkä he loista iankaikkista evankeliumia? Jumalan pelko, julistaen sitä maailmalle. Jumalalle kunnian antaminen ja Jumalan kirkastaminen, julistaen sitä maailmalle. Että Jumalan Tuomio on tulossa, julistaen sitä tälle sukupolvelle. Palvokaa yksin Jehova Jahvea, Hän yksin on Luoja, julistaen sitä tälle sukupolvelle. Varmistaen, että olette uudessa luomuksessa, osallisia uuteen luomukseen ja julistaen sitä tälle sukupolvelle. Mitä tapahtuu, kun ette tee näin? Pastorina.

"1 Minulle tuli tämä Herran sana:

2 "Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen

3 ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa,

4 ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle:

5 hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa." (Jes. 33:1-5)

Hesekiel profetoi heille, kun he olivat vankeudessa. Herra laski heidän eteensä oikeusjutun, kun he olivat siinä tilassa.

 

Hän esittelee kaksi skenaariota:

1) Vartija näkee miekan tulevan maata vastaan ja puhaltaa pasuunaan, varoittaen ihmisiä ja ihmiset kuulevat varoituksen, mutta eivät ole kuuliaisia varoitukselle. Silloin heidän verensä tulee olemaan oman päänsä päällä.

"6 Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä." (Hes. 33:6)

2) Vartija näkee miekan tulevan, mutta hän ei puhalla pasuunaan. Hän sanoo, että Hän tulee vaatimaan teidät tilille, jos ette puhalla pasuunaan vartijana.

"7 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani (tulevasta Tuomiosta), on sinun varoitettava heitä minun puolestani.

8 Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi." (Hes. 33:7-8)

Mitä Herra sanoo tässä? Jotta näette sen vaaran ja varoituksen, mitä tapahtuu seurakunnassa tänä päivänä. Noina päivänä oli monia terroristeja ja kun rakensit kaupungin, rakensit ensin muurin kaupungin ympärille, jotta voisit turvata kotimaan turvallisuuden. Oli siis kotimaan turvallisuuden osasto. Monia sotilaita koulutettiin taistelemaan tuon kaupungin sisällä, jotta jos sota puhkeaa, he pystyvät taistelemaan puolustaen tuota kaupunkia.

Mutta kun he rakensivat kotimaan turvallisuuden, niin he rakensivat keskustorneja ja joitakin ihmisiä harkitusti nimettiin vartijoiksi kipuamaan noihin keskustorneihin vartioimaan kotimaan turvallisuutta. Oli itäinen muuri, länsimuuri, pohjoismuuri, etelämuuri. Jokaisessa muurissa oli keskustorni, jossa oli vartija. Vartijan rooli oli olla hereillä keskustornissa, katsoen kauas ja keskittyen todella hyvin. Hänen silmänsä oli aina tällä puolella.

Itäisen tornin vartija varmisti, että hänen silmänsä oli itäisellä puolella, että mikään liikehdintä ulkona siellä ei jäisi häneltä huomiotta. Hänen todellinen keskittymisensä oli keskittyä ja katsoa, oliko tomupilvi tulossa, sillä kun vihollinen hyökkäsi ja ratsumiehet tulivat, niin tomu meni ylös tällä tavoin, kun he tulivat.

Vartijan rooli oli siis todella keskeinen ja tärkein asema tuossa kaupungissa. Kaupungissa oli hallitsijoita, kuningas, kuninkaallinen perhe, prinsessoja ja prinssejä, rikkaita ihmisiä, armeijan kenraaleja ja väkeviä ihmisiä, vauraita eläen vauraasti, ja myös tavallisia ihmisiä. Oli kokonainen yhteiskunta asemissaan ja arvoissaan; poliittinen luokka, hallitsijat, varakkaat, kuninkaat, prinssit, kaikki nämä yhdessä tavallisten ihmisten kanssa olivat sisällä tuossa kaupungissa. Mutta kaikista tärkein oli aina vartija, sillä hän oli aina ylhäällä siellä keskustornissa, turvaten kotimaan turvallisuuden, näiden ihmisten turvallisuuden.

Vartijan työ oli siis tarkastaa, onko mitään tomua noussut ilmaan. Hänen kuului olla selvänä ja hereillä 24/7, täysin keskittynyt 24/7, hän ei pystynyt räpäyttämään silmiäänkään, sillä muuten hän pyyhkäisisi pois kokonaisen sukupolven täällä. Se johtaisi teurastukseen, he tulisivat tappamaan miekalla kaikki; naiset, lapset, kaikki. Vartijan keskittymistä ei voinut herpaannuttaa, hänen täytyi olla keskittynyt. Hän ei voinut katsoa vasemmalle, katsoa sinne tai tänne. Hänen täytyi olla keskittynyt. Vartija ei koskaan nukahtanut tai torkkunut. Se olisi ollut itsemurha. Hänen huomiotaan ei kuulunut keskeyttää. Hänen kuului istua siellä ja keskittyä todella hyvin.

Sitten jos vartija näki tomun nousevan ja tulevan ja ratsumiesten tulevan, miekan tulevan. Vartija oli tärkein ihminen yhteiskunnassa. Hän määritteli tuon yhteiskunnan selviytymisen. Jos hän näki miekan, vihollisen tulevan, niin vartijan yksittäinen henkäys, kun hän puhalsi pasuunaan, pelasti kokonaisen sukupolven; kuninkaat, rikkaat, kaikki.

 

Pastorit, miksi pasuunanne ovat hiljaisia?

Tänä päivänä on paimenia, oletteko puhaltaneet pasuunaan? Oletteko puhaltaneet pasuunaan, että Ahdistuksen aika on tulossa, Jumalan Tuomio on tulossa, miekka on tulossa? Ymmärsittekö, miksi Jumala sanoo, että saarnastuoli tulee vaihtaa?

Vartijan yksittäinen pasuunan puhallus pelasti kokonaisen sukupolven, sillä sen johdosta sotilaat saapuivat paikalle, kenraalit tulivat valmiina hyökkäämään tulevaa vihollista vastaan, sillä pasuunaan oli puhallettu. Kaikki menivät maanalaisiin piilopaikkoihin, bunkkereihinsa perheidensä kanssa piiloon. Kun vihollinen näki, että kaupunki oli tietoinen, että he ovat tulossa, he pysähtyivät ja sanoivat, ei, palataan takaisin.

Pastorien kuuluisi puhaltaa pasuunaan, jotta tämä sukupolvi, seurakunta voisi olla tietoinen, että Ahdistuksen aika on tulossa! Jumalan tuomio on tulossa! Miekka on tulossa!

Herra sanoo, että juuri nyt on Vartija

tarkkaamassa itäisellä muurilla maailmassa. Herra sanoo, että vartija on tärkein ihminen yhteiskunnassa. Kun Herra näyttää hänelle jotain ja hän puhaltaa pasuunaan ja ihmiset kuulevat varoitusta ja ovat kuuliaisia ja tekevät parannuksen, jos Herra on pyytänyt parannuksentekoa.

"1 Minulle tuli tämä Herran sana:

2 "Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen

3 ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa,

4 ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle:

5 hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa." (Hes. 33:1-5)

Näin selvää se on, kun Herra varoittaa kansakuntaa, käyttäen vartijaansa. Kun pasuunaan puhalletaan ja varoitus annetaan ja ihmiset eivät ole kuuliaisia, niin miekka tulee tuhomaan heidät. Mutta kun pasuunaan puhalletaan ja varoitus annetaan ja se menee ulos ja ihmiset ovat kuuliaisia ja tekevät parannuksen, niin Herra pelastaa kansakunnan miekalta.

Herra puhuu nyt myös pastoreista. Pastorit voivat lukea Raamattua hyvin ja nähdä, että miekka on tulossa Ahdistuksen ajassa ylöstempauksen jälkeen. Saarnastuolin rooli, sen sijaan, että he saarnaisivat huokoista, katoavaista menestysteologian evankeliumia, niin saarnastuolin rooli on varoittaa sukupolvea miekasta, joka on tulossa; että Messias on tulossa ottamaan pyhän seurakunnan ja sitten Jumalan miekka tulee iskemään maailmaan Ahdistuksen ajassa.

Sitten, jos he tekevät parannuksen, heidät tullaan hakemaan Taivaan turvaan, mutta jos he eivät kuuntele varoitusta, silloin miekka tulee nielemään heidät. Pastorien tapauksessa, kun Jumala käskee saarnastuolin muuttamisen, saarnastuolin ennallistamisen tuossa näyssä, 8.12.2021, vaihtaen lasisen saarnastuolin puiseen saarnastuoliin, voitte nähdä, kuinka Herra sanoo todella selvästi, että tämän hetkinen papisto ei ole varoittanut sukupolvea synnissä jatkamisen vaaroista, vaikka Ahdistuksen aika on tulossa, Jumalan viha on tulossa.

"11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!" (Hes. 33:11)

 

PELASTUSRUKOUS:

Jos haluat vastaanottaa Herran, toista perässäni, sano:

Väkevä Herra Jeesus,

vastaanotan Sinut koko sydämelläni tänä yönä,

ja vastaanotan Sinut Herrani Jeesus,

Herrakseni ja siunatuksi Pelastajakseni,

pyydän, vakiinnuta vanhurskaus elämääni,

ja pyhyys sydämeeni,

Herra, valmista minut tulevaan Jumalan Valtakuntaan,

ja pidä minut täysin poissa synnistä,

Herra, käske askeleeni kohti Jumalan Valtakuntaa,

ja käytä uudestisyntynyttä elämääni saarnaten iankaikkista evankeliumia tälle sukupolvelle,

jotta kun vaella pyhyydessä, voin varoittaa heitä, että Tuomio on tulossa,

Jeesuksen väkevässä nimessä,

olen uudestisyntynyt,

Aamen.

 

Muistakaa, että olen nähnyt Messiaan tulemuksen. Messias on tulossa. On aina todella tärkeä olla pyhä ja valmiina koko ajan.

(20.6.2022 Maanantain Globaali Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia