2.3.2022 Globaali Kokous - ENNEN KUIN MEIDÄT KIRKASTETAAN, ON ASIOITA, JOITA MEIDÄN TULEE JAKAA KRISTUKSEN KANSSA - Profeetta Dr. Owuor

2.3.2022 KESKIVIIKON GLOBAALI KOKOUS

ENNEN KUIN MEIDÄT KIRKASTETAAN, ON ASIOITA, JOITA MEIDÄN TULEE JAKAA KRISTUKSEN KANSSA

MUISTIINPANOT / TIIVISTELMÄ

Herra asettaa tässä kutsun, jotta voitte olla osallisia Hänen jumalallisesta luonnostaan.

2 piet 1:1

1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.

Herra sanoo, että on yksi usko Jeesuksessa Kristuksessa, sama usko, joka apostoleilla oli. Ette voi sanoa, että olemme moderneja, meillä on toinen usko. Jos heidän uskonsa oli niin kallis, että he olivat valmiita kuolemaan uskonsa tähden, silloin teilläkin tulisi olla niin kallis usko, että olisitte valmiita kuolemaan sen puolesta.

2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

Herra nostaa todella tärkeitä asioita. Hän nostaa uskon mittapuun ja sitten Jumalan tuntemisen tärkeyden.

3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,

Hän korottaa Jumalan jumalallista voimaa ja Jumalan Henkeä. Jae 4 on suuri mielenkiinnon kohde meille.

4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Tämä on julkinen kutsu, että olisitte osallinen Hänen jumaliseen luontoonsa ja järjestykseensä. Tämä on joskus todella käsittämätöntä, jos otatte huomioon, että seurakunta on niin syntinen. Herra tekee tässä julkisen kutsun, jotta voitte olla osallisia Hänen jumalalliseen luontoonsa. Tämä on upeaa.

että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Herra tekee tässä avoimen kutsun tulla ja ottaa osaa Hänen jumalallisesta luonnostaan. Ankkuroin tämän sanoman 18.10.2021 Näkyyn. Kun olin nukahtamassa, niin Kristus itse tuli puhumaan minulle ja sanoi: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit. Kristus itse puhui kanssani.

Tämän tyyppisen profetian tarkoitus on auttaa teitä muuttamaan elämänne, kun olette vielä täällä maailmassa. Jotta voitte valmistautua Messiaan tulemukseen. Jotta voitte ymmärtää, että Messiaan tulemus on lähellä.

Jotta voitte myös ymmärtää, että tuomio on tulossa. Elämme sukupolvessa, jossa ihmiset ovat laajasti ajatelleet, että Jumala ei tuomitse syntiä, mutta olette nyt nähneet ne tuomiot, joilla olen iskenyt parannusta tekemättömiä kansakuntia, että Jumala totisesti tuomitsee synnin. Esim. Yushu Kiinan, Japanin, Haitin, Meksikon, Perun, Venäjän, Iranin maanjäristykset.

On todella selvää, että Jumala tuomitsee synnin. Jopa hiljattain, 11.1.2021 ja 31.7.2021, kun julistin Israelin Jumalan tuomion, profetian, että historiallinen sota on tulossa maailmaan. Sanoin, että historiallinen sota on tulossa maailmaan. Se on todella historiallinen. Venäjä on tuonut ulos joukkonsa ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen.

Herra käyttää koronavirusta, jonka profetoin, joka kuluttaa maailmaa juuri nyt, sotaa Venäjän ja Ukrainan välillä, joka ravisuttaa koko Eurooppaa ja Tongan tulivuoren purkausta. Herra käyttää tätä, jotta näkisitte pienen välähdyksen, mitä on tulossa Ahdistuksen ajassa. Jotta tietäisitte, että tulee olemaan sietämätöntä Ahdistuksen ja Suuren Ahdistuksen ajassa.

Sotaprofetiassa kerroin, kuinka näin Hallavan hevosen lentävän halki taivaan. Nyt näette mitä tapahtuu. Venäjä sanoo, että he tulevat käyttämään ydinaseita. Se on kaikkien pommien pommi, todella tuhoisa. Tässä maailma istuu juuri nyt. Kaikki voivat katsoa tätä ja huomata, että Messias on todella tulossa.

Joten kun Herra tekee näin ilmiselvän kutsun, että seurakunta tulee olemaan osallisena Jumalan jumalisesta luonteesta, kun 18.10.2021 Näyssä Herra sanoi: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit, tarkoittaen kirkastetut ruumiit, sillä Messiaalla on juuri nyt kirkastettu ruumis, niin tämä on Jumalan lupaus. Tiedämme, että tässä keskustelussa Herra valmistaa seurakuntaa, joka on uskollinen ja vastaanottanut Kristuksen.

Herra puhuu uskovien ruumiille ja on nähnyt että he ovat keskittyneet jonnekin muualle. Sitten Hän lähettää Palvelijansa sanomaan: Älkää keskittykö maailman rikkauksiin, katoavaisiin asioihin! Vaan keskittykää tulevaan kirkkauteen!

 

1 Joh 3:2

2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia,

Tässä Hän osoittaa, että kuulutte Jumalan perheeseen.

eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,

Hän puhuu Messiaan tulemuksesta.

sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.

 

Tämä on lupaus, jonka Herra antoi liittyen Messiaan tulemukseen, kirkastumisesta, josta he saavat olla osallisia. Joh 17:21, Hän lupaa jakaa kirkkautensa seurakunnan kanssa. Jeesus puhuu nyt Isälle. Luku 17 on ylipapin rukous, kun Jeesus rukoili isää.

Joh 17:22

22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-

Herra on raamatussa aina halunnut jakaa jumalallisen luontonsa seurakunnan kanssa. Vaikka se onkin ilmaista, niin on asioita, mitä tulee tiellä kirkastumiseen. Hän on sanonut, että he tulevat ottamaan osaa Kristuksen kärsimykseen.

Näimme, että Kirkastuminen on viimeinen askel pelastusprosessissanne. Silloin menette viimein Jumalan lepoon. 18.10.2021 Näky pääasiassa kertoi, kuinka kirkastumisessa Jumalan omat, pyhät menevät Jumalan lepoon. Voitte ainoastaan päästä Jumalan lepoon, jos olette tehneet työtä Jumalalle.

Annoin esimerkin Israelin lapsista, kun he olivat orjatyössä hirveissä oloissa ja heitä kaltoin kohdeltiin ja heidän orjaisäntänsä olivat todella julmia. Sitten Herra tuo Hänen Pilvensä, itse Jumala, ja vie heidät Jumalan lepoon.

Olemme myös nähneet tässä sukupolvessa, kuinka Jumala on tuonut oman Pilvensä, jotta Hän voi viedä heidät uuteen Jerusalemiin Jumalan lepoon, kartanoihin, jotka Jeesus lupasi, Joh. 14. Herra sanoi, että Hän lupasi kirkastumisen, jotta he voivat ottaa osaa Jumalan jumaliseen luontoon. Puhumme kirkastumisesta. Kirkastumisesta, josta Hän lähetti minut puhumaan teille, jonka saatte ylöstempauksen päivänä.

Psalmi 49:15

15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.

Tämä on Vanhassa Testamentissa oleva lupaus kirkastumisesta. Jumala lupaa nostaa heidät ylös kuolleista, kun he kuolevat, ja kirkastaa heidät, jotta he voivat olla siellä, missä Hän on. Kirkastuminen, jonka Hän on luvannut.

1 Moos 5:24

24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

He, jotka tulevat vaeltamaan uskollisesti Jumalan kanssa, Hän lupaa heille kirkkauden. Todella ihmeellistä. Jumala on aina pitänyt suunnitelmassaan ihmiskunnalle kirkastumisen. Jotta ihmisillä voisi olla sen kaltainen ruumis, joka kestää olla Hänen läsnäolossaan.

 

OSA 2

Vanhaan Testamenttiin Herra on asettanut kirkastumisen, että Hän tulee kirkastamaan ihmisensä. Hän lupaa seurakunnan kirkastamisen. Näimme Psalmit 49:15, että Herra lupaa kirkastaa ihmisen kirkastettuun tilaan. Olemme myös nähneet, kuinka kun Herra ylöstempasi Hanokin, Hän itseasiassa kirkasti hänet. Tämä on lupaus kirkastamisesta heille, jotka kävelevät uskollisesti Hänen kanssaan. Kirkastumisen lupaus puhuu suuria seurakunnalle. Sillä Hän sanoo, että synti tullaan kerran täysin voittamaan.

Toinen lupaus, jonka Herra asetti Vanhaan Testamenttiin, lupaus kirkastamisesta, jotta he voisivat päästä ikuiseen tilaan, Hänen ikuisuuteensa. Todella upea hetki seurakunnassa.

Hoosea 13:14

14 Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela?

Näette selvästi, kuinka Kaikkivaltias Jumala lupaa jälleen kirkastumisen ja Hän tulee poistamaan teidät kuoleman vallasta, jotta voitte voittaa synnin. Tämä on kirkastuminen ja ylösnousemus. Tämä on se parempi ylösnousemus. Tarkoittaen, että teidät on viimein nostettu ylös Taivaan ikuisuuteen.

Psalmi 56:13

13 Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa.

Job 19:25-27

25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.

Job pystyi nähdä loppuun saakka. Hän näki tapahtumat, Ilm 14, kun Messias seisoo Siionin vuorella valmiina päästämään kansansa Tuhatvuotiseen Kristuksen Valtakuntaan. Ilm. 14:1-5, puhuu itseasiassa Kristuksen lopullisesta voitosta, kun Jumalan Karitsa saa lopullisen voiton. Sitten jakeessa 6-14, Hän puhuttelee kapinallisia. Näette uskolliset vastaan kapinalliset. On ihmeellistä, että Job näki jo ne lopun tapahtumat ja sen, kuinka Messias seisoi Siionin vuorella.

26 Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan.

Hän puhuu kirkastetusta ikuisesta ruumiista, Kristuksen loisteliaasta ruumista, kun Hän tuli luokseni ja sanoi: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit. Hän puhuu tässä kuolemasta, kun nahka on raastettu ruumiistani irti. Hän puhuu ikuisesta ruumiista, kun tulette näkemään Messiaan kasvoista kasvoihin.

27 Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet-eikä vieraana. Tätä minun sydämeni kaipaa.

Hän sanoo, että kaikkien tulisi kaivata tätä ikuista ruumista. Jumalan tahto on aina ollut kirkastaa omansa Vanhassa Testamentissa. Jotta voitte ymmärtää, mitä Jeesus sanoi. Se oli todella suurta, kun Hän ilmestyi minulle ja sanoi, että: Mene ja sano heille, että ylöstempauksessa heillä tulee olemaan samanlaiset ruumiit kuin minulla.

Jos ei ole ylöstempausta, silloin olisi ihan turhaa elää pyhää elämää, mutta nyt meillä on vakuus Kristuksen ylösnousemuksesta ja kirkastumisesta vakuutena myös meidän ylösnousemuksestamme ja kirkastumisestamme. Tämä on meille vakuus kristittyinä.

Se tosiasia, että Jeesus tuli, kuoli ja nousi ylös kuolleista, siitä tuli vakuus, että kun te kuolette, teidät tullaan myös nostamaan kuolleista ja kirkastamaan. Siksi Hän on kuolleiden Esikoinen, kuolleitten Ensihedelmä.

Toinen lupaus Vanhassa Testamentissa. Tässä puhutaan heidän ylösnousemuksestaan, jotka makaavat maassa, nouseminen kuolleista.

Daniel 12:2-3

2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Sitten Hän jakaa heidät kahteen ryhmään. Hän puhuu kahdesta ylösnousemuksesta. Näissä kahdessa ylösnousemuksessa on 1007 vuotta välissä. Hän puhuu ensimmäisestä ylösnousemuksesta, joka tapahtuu pian. 1. Tess 4:13-14, siellä puhutaan, kuinka kuolleet tulevat nousemaan ylös haudoistaan sekä, 1. Kor. 15:50-58. Tämä on lupaus ylösnousemuksesta, jonka Hän antaa. Hän puhuu nyt ensimmäisestä ylösnousemuksesta.

Kun Jumala esittelee tämän näyssään, niin täytyy olla hyvin varovainen sen tulkitsemisessa liittyen tähän aikaan. Aivan kuten profetia, kun Hallava hevonen vapautettiin, profetia heinäkuussa 2009. Se alkaa täyden palvelustyönsä Ahdistuksen ajassa, mutta se on jo vapautettu. Profetia, jonka näette nyt, joka on tuonut sodan Venäjän ja lännen välille, ja Venäjällä on kuolettavimmat aseet tässä sodassa.

Tämä on siis ensimmäinen ylösnousemus, mutta Hän melkein laittaa ne yhteen, vaikka niiden ero on 1007 vuotta.

3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

Hän jakaa heidät kahteen alaryhmään. Tässä jälleen näette ylösnousemuksen ja kirkastumisen. Ylösnousemus jakeessa 2 ja kirkastuminen jakeessa 3. Kummatkin heistä tulevat olemaan loisteliaita ja kirkastettuja, mutta heissä tulee olemaan eroja. Toiset loistavat kuin taivaanvahvuus, toiset loistavat kuin tähdet.

Herra lupaa meille ikuisen elämän, se on syy, miksi olemme kristittyjä. Tämä on syy, miksi kristitty usko on erilaista kuin mikään muu tässä maailmassa. Meillä on lupaus, jos elämme vanhurskaudessa.

Joh 11:23-24

23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".

24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".

Vanhassa Testamentissa oli ymmärrys, että he tulevat nousemaan kuolleista ja että tulee olemaan kirkastuminen. Jumala jälleen lupaa Sanassaan ikuisen tilan, ikuisuuden.

Fil 3:20-21

20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,

21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Hän kutsuu teidät ottamaan osaa Jumalan jumalisesta luonnosta. Jos olet kristitty, keskittymisesi tulee olla kirkastumisessa, jotta voit päästä Jumalan ikuiseen Valtakuntaan. Tämän tulisi olla rohkaisuna kristityille elää pyhää elämää. Mikä tahansa vaino onkaan, teidän tulee kesittyä kirkkauteen ja elää pyhää elämää. Se on sen arvoista, sillä Herra voi tuoda teidät ikuiseen elämään. Tämä on voimallista.

Kun olette saaneet tämän kaltaisen valtavan aarteen Jumalalta, sen tulisi saada aikaan, että menette ulos evankelioimaan. On tulossa uusi maa, uusi Taivas ja uusi Jerusalem. Miksi menisitte kadotukseen? Sen tulisi saada aikaan sen, että tavoitatte enemmän ihmisiä suuressa palossa.

Fil 3:21, on avoin kutsu meille ottaa osaa Jumalan jumaliseen luontoon. Katsotaan myös muita asioita, mitä teillä tulee olla, jotta voitte ottaa osaa Jumalan jumaliseen luontoon.

Fil 2:5-9

5 Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6 joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7 vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8 hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,

Halleluja! On upeaa polvistua tuon Nimen edessä. Se on etuoikeus. Tämä on Jumala, josta puhun, joka nöyryytti itsensä. Jokaisen polven tulee notkistua Taivaassa ja maan päällä Hänen nimessään, raamattu käskee tämän. Se on etuoikeus, se ei ole edes oikeus. Puhumme Jumalasta tässä. Hän sanoo:

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Jumala itse tulee Taivaasta ennen kuin kirkastumisen päivä tapahtuu ja jakaa kanssanne ihmisluonnon. Hän on tehnyt avoimen kutsun, että ottaisimme osaa Jumalan jumaliseen luontoon.

Haluan tarkastella asioita, mitä tulee ennen seurakunnan kirkastumista. Näette Jumalan rakkauden, kuinka Hän adoptoi meidät täysin perheeseensä, jakaen ihmisluonnon kanssamme. 1. Moos, Hän puhalsi Jumalan Hengen ihmiseen ja ihmisestä tuli elävä olento.

Saarnaaja 3:11, näette, että Jumala on asettanut jokaisen ihmisen sydämeen palan kotia, palan ikuisuutta, ikuisuuden sirpaleen, ikuisuuden sirun. Tämän tulee muistuttaa meitä, että kuulumme Hänelle, ja että tämä maailma ei ole kotimme. Olemme muukalaisia, vierailijoita, läpikulkumatkalla.

 

Mitä muita asioita jaamme Kristuksen kanssa, ennen kuin jaamme kirkastumisen Hänen kanssaan?

Gal 2:20

20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Ennen kuin olemme osallisia Jumalan jumalisesta luonteesta, Messiaan kirkastuneesta ruumista, meidän tulee myös olla osallisena Hänen ristiinnaulitsemiseensa, olla ristiinnaulitut Hänen kanssaan.

Kysymys tämän päivän seurakunnalle kuuluu: Onko teidät ristiinnaulittu Kristuksen kanssa? Kun katson heitä, suurilta osin heidän lihaansa ei ole vielä ristiinnaulittu Kristuksen kanssa.

Room. 6:6

6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Teidät tulee ristiinnaulita ensin Kristuksen kanssa, ennen kuin voitte olla osallisia Hänen kirkastumiseensa.

Katsotaan, onko asioita, joita jaamme nyt Hänen kanssansa, jotta voisimme myös olla osallisia Hänen kirkastumiseensa? Jotka voivat auttaa ja navigoida meitä ja auttaa meitä ymmärtämään Jumalan aikomuksen.

Kol. 2:20

20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:

Jos olette kuolleet maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi elätte vielä ihmisten säännöissä?

Fil 2, Hän nöyryytti itsensä ihmislapsen kaltaiseksi. Jaamme Hänen kanssaan ihmisluonnon. Siitä saakka, kun Jeesus Kristus nostettiin kuolleista tähän päivään saakka, Hänellä on vieläkin sama ruumis, jonka Hän sai Marian kohdussa. Kun Hän ilmestyi opetuslapsille Hän sanoi: Minä en ole aave, olen luuta ja lihaa. Kosketa Naulan lävistyksiä. Aaveella ei ole naulan lävistyksiä. Hänellä on Naulan lävistykset.

Muistan, kuinka Hän käveli sinne, missä nukuin. Hän otti vasemman Kätensä ja levitti vasemman Kämmenensä seinälle. Silloin näin Naulan lävistykset. Hän näytti, kuinka Naulan lävistykset ovat vieläkin tuoreet. Se shokeerasi minua tähän päivään saakka. Ne olivat vieläkin tuoreet, mutta loisteliaat. Sitten vaate, siinä oli timanttimaisia muodostelmia kolmion muodossa.

Sitten Hänen vaatteensa helmassa oli kultahippupalloja. Paljastan nyt Taivaan salaisuuksia. Siinä oli kolmion muoto tässä paikassa ja aivan kuin kimaltavaa timanttia, sitten kultapölyä. Vaatteen helmassa oli kuin kultahihna ja sen päässä kultaisia palloja. Jaan teille ikuisuuden salaisuuksia. On ihmeellistä, että joku voi ilmestyä ja alkaa jakamaan Globaalissa lähetyksessä Herran vaatteesta.

Hän kutistui ja alensi itsensä ihmiseksi. Kun teidät kirkastetaan, teidän tulee jakaa Hänen kanssaan ristiinnaulitseminen. Teidät tulee ristiinnaulita itsenne Hänen kanssaan. Toisin sanoen, teidän tulee kuolla yhdessä Hänen kanssaan. Kol. 2:20.

2. Kor. 4:11

11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.

Teidän tulee jakaa Kristuksen kanssa myös Hänen kuolemansa.

Room 6:4

4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Sinut täytyy haudata yhdessä Messiaan kanssa, jos haluat ottaa osaa Hänen jumaliseen luontoonsa, Kristuksen kirkkauteen. Teidän täytyy ottaa osaa Hänen kuolemaansa.

Messias tuli jo ja jakoi kanssamme ihmisluonnon. Sitten Hänet kirkastettiin ylösnousemuksen jälkeen ja Hän lupasi jakaa kanssamme Hänen jumalisen luontonsa, Hänen kirkkautensa. Jos jaatte Hänen kanssaan Hänen kirkkautensa, teidät tulee ristiinnaulita yhdessä Kristuksen kanssa, kuolla yhdessä Kristuksen kanssa ja haudata yhdessä Kristuksen kanssa.

Kol. 2:12

12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Teidän tulee ottaa osaa Kristuksen ylösnousemukseen ja nousta kuolleista yhdessä Hänen kanssaan, jos haluatte ottaa osaa Hänen Kirkkauteensa.

Kol. 3:1

1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.

Teidät täytyy herättää yhdessä Kristuksen kanssa. Jotta teille annetaan etuoikeus ottaa osaa Messiaan jumaliseen luontoon ylöstempauksen päivänä, niin teidän tulee jakaa Messiaan kanssa monia ominaisuuksia.

Kol 3, Hän nostaa todella tärkeän kysymyksen tälle sukupolvelle:

1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.

2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.

3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;

4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

Hän lupaa tässä niin paljon. Se tuleva kirkkaus.

Kysymykseni tämän päivän seurakunnalle kuuluu: Oletteko todella haudatut ja kuolleet yhdessä Jeesuksen kanssa ja nostetut kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa? Oletteko todella uudestisyntyneitä?

Efe. 2:5-6

5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut-

6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,

Teidän tulee ottaa osaa Hänen ylösnousemukseensa. On asioita, joita teidän tulee jakaa Kristuksen kanssa ennen kuin otatte osaa ylösnousemukseen kirkastumisen päivänä.

Apt. 5:41

41 Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.

Teidän tulee kärsiä yhdessä Jeesuksen kanssa. He saivat kunnian kärsiessään yhdessä Jeesuksen kanssa. Se ei ole helppoa. Et voi vain sanoa, että haluan vain kirkastua yhdessä Kristuksen kanssa. On paljon työtä ennen kuin voit koskaan nauttia osallisuudesta Hänen jumaliseen luonteeseensa. On protokolla ja lähestymistapa, jonka Jumala on laskenut, että sinut voidaan kirkastaa.

Jaat Hänen kanssaan ihmisluonnon. Nyt sinut tulee ristiinnaulita yhdessä Hänen kanssaan, sitten kuolla ja sitten haudata yhdessä Hänen kanssaan ja nousta kuolleista yhdessä Hänen kanssaan ja sitten kärsiä yhdessä Hänen kanssaan. Matka kirkastumiseen. Valtava Jahven keskustelu, kun Hän sanoi tuossa keskustelussa, että: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit.

Room. 8:17

17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Hän lupaa, että meidän tulee ensin ottaa osaa Hänen kärsimyksiinsä ennen kuin otamme osaa ja jaamme Hänen kirkkautensa.

Matteus 17:1-2

1 Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.

2 Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

Voitteko kuvitella? Käsittämätöntä, uskomatonta. Hänen kasvonsa loistaa kuin aurinko. Sitten Herra sanoo, että Hän on tehnyt julkisen kutsun teille, että voitte ottaa osaa Hänen kirkastumiseensa ja Hänellä on kasvot kuin aurinko.

Jotta voitte ottaa osaa Hänen kirkastumiseensa, teidän tulee ottaa osaa Hänen ristiinnaulitsemiseensa, kuolemaansa, hautaamiseensa, ylösnousemiseensa ja sitten Hänen kirkastumiseensa, jotta teillä voisi olla ruumis kuten Hänellä.

Tämän pitäisi rohkaista jokaista uskovaa elämään pyhää elämää huolimatta vainoista. Siksi Herra kirkastaa minut kansakuntien silmien edessä. Hän rohkaisee kristittyjä elämään pyhää elämää.

Kirkastuminen Kakamegassa on tärkeä raamatun profetia, jonka Herra tuo kansakuntien eteen. Hän kirkastaa minut edessänne, jotta Hän voisi näyttää, mitä on tulossa, ja jotta voisitte muuttaa elämänne ja olla pyhät. Hän sanoo, että tämä on todella vakavaa. Tämän tulisi saada teidät omaamaan ikuisuuden kaipauksen päivittäin, ja sen että valmistautuisitte paremmin tulevaan Valtakuntaan. Tämä on motivaattori seurakunnalle elää pyhää elämää.

Kun Messias tuli puhumaan kanssani, he tulivat yhdessä Isä Jumalan kanssa, itse Vanhaikäinen tuli myös. Sitten valtava Pilvi ilmestyi siellä, sama, joka ilmestyi Kisumussa, mutta Hän salli Palvelijoidensa nähdä hiukan sen Pilven läpi. Hän tuli tuolla tavoin ja meni Herran huoneeseen. Isä Jumala oli kietoutunut tähän Pilveen ja salli minun nähdä hiukan sen läpi. Sitten Messias asetti kätensä seinälle. Sitten Isä Jumala antoi sauvan, joka oli tärkeä matkalla Luvattuun maahan toisessa elämässä ja Hän asetti sen minuun.

Ennen sitä Isä itse nosti minut sormillaan ylös. Tähän päivään saakka en tiedä, mihin ja minne saakka Hän vei Palvelijansa, mutta muistan, että löysin itseni toisesta huoneesta ja kävelin takaisin siihen toiseen huoneeseen. Sitten Hänen kätensä kirjoitti Jesaja 43:11 ja 1, muovikelmuun valkoisella. Hän kirjoitti sen tuossa järjestyksessä. Näin Hänen sormensa kirjoittamassa. Jumala suojelee Sanaansa. Sitten Hän välittömästi vei minut Israeliin, paikkaan, jossa Johannes Kastaja aloitti kastamisen ja palvelustyönsä. Jopa vesi, joka oli 2000 vuotta vanhaa, oli vieläkin siellä. Sitten Hän toi minut takaisin tähän paikkaan. Isä Jumala avasi hiukan Pilveään, jotta Hän pystyi puhumaan kanssani paremmin.

Olen jakanut Messiaan ikuisuuden vaatteesta, johon Messias on pukeutunut juuri nyt. Olen myös koskettanut Taivaan super loisteliasta valkoista Hevosta, jolla Messias ratsastaa, kun Hän tulee Jerusalemiin. Tämän tulee rohkaista teitä elämään pyhemmässä kristillisessä elämäntyylissä ja saada teidät tietämään, että Messiaan tulemus on lähellä. Tämän tulisi saada teidät tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotta hekin voisivat tietää tästä valtavasta tapahtumasta, joka on tulossa. Olen jakanut teille Taivaan salaisuuksia.

 

PELASTUSRUKOUS:

Väkevä Herra Jeesus,

Herra kaipaan, että minut kirkastetaan Jumalan Valtakuntaan,

ja pyydän sinua herrani,

Herrani Jeesus, joka tulit ja otit osaa ihmisluontoon,

pyydän, auta minua ottamaan osaa ristiinnaulitsemiseesi ja että voin ristiinnaulita lihani,

Herra auta, että voin kuolla kanssasi,

Herra auta, että minut voidaan haudata kanssasi,

Herra Jeesus,

auta että minut voidaan nostaa kuolleista kanssasi,

väkevä Jeesus, auta Herrani,

että voin kärsiä kanssasi, että minulle annetaan etuoikeus kärsiä kanssasi,

ja että kun tuo ylöstempauksen päivä saapuu,

sisälle pääsy Taivaan kirkkauteen,

niin myös minut voidaan kirkastaa kanssasi,

tänään olen kääntynyt pois synnistä,

ja vastaanottanut sinut Herrani,

sydämeeni,

teen parannuksen,

vastaanotan sinut Jeesus,

olemaan herrani ja Pelastajani,

Jeesuksen väkevässä nimessä,

olen hylännyt synnin,

ja olen uudestisyntynyt,

Aamen ja Aamen.

Messias on tulossa. Pidä huolta, että olet aina valmiina.

 

(3.2.2022 HERRAN Globaali keskiviikon Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia