23.3.2022 Globaali Kokous - Ensimmäinen Ylösnousemus - Profeetta Dr. Owuor

23.3.2022 GLOBAALI KESKIVIIKON KOKOUS (OSA 4)

JUMALAN VAROITUS: VARMISTAKAA, ETTÄ OLETTE OSALLISIA ENSIMMÄISESTÄ YLÖSNOUSEMUKSESTA

Muistiinpanot/Tiivistelmä

 

Annan teille nyt varoituksen Jumalalta; Jumala itse varoittaa teitä, että varmistatte, että ette sivuuta olemasta osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Miksi teidän ei tule sivuuttaa ensimmäistä ylösnousemusta?

"1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana." (Daniel 12:1)

Voitte nähdä, että Hän puhuu Israelista. Jumala Kaikkivaltias on nimennyt Arkkienkeli Mikaelin suojelemaan Israelia, israelilaisia Suuren Ahdistuksen ajassa. Tämä puhuu Suuresta Ahdistuksesta.

"Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti."

(Daniel 12:1)

Herra sanoo, että kaikessa, mitä näette maailmassa tänään, kuinka hirvittävää se onkaan; Isis, islamilainen valtio, Al Shabab, Al Qaida, otat minkä vain tyrannihallituksen, diktatuurin maailmanlaajuisesti, Hitlerin tai minkä vain muun, niin Herra sanoo, että se ei ole mitään, jopa holokausti, joka tapahtui juutalaisille Euroopassa, Hän sanoo, että se ei ole mitään siihen verrattuna. Sillä Hän sanoo:

"Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti."

(Daniel 12:1)

On valtava Ahdistus, joka tulee Israelin ylle. Näette, että tuona aikana Herra keskittyy Israeliin.

"7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä." (Jeremia 30:7)

Hän kutsuu sitä hirvittävä, kauhistuttava, peljättävä, eikä mikään muu ole sen kaltainen. Raamattu kutsuu sitä aikaa Jaakobin vaivan ajaksi. Sen tähden Hän keskittyy Israeliin. Myös seurakunta joutuu Ahdistukseen silloin.

"Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi (Tämä on Israel), kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. (Dan. 12:1)

Tuohon aikaan tulee olemaan Suuren Ahdistuksen aika heille, jotka eivät ole olleet osallisia ylöstempaukseen, ensimmäiseen ylösnousemukseen ylöstempauksessa. He, jotka eivät ole pyhiä ja vanhurskaita tänä päivänä, eikä heitä muuteta päästen sisälle Taivaaseen elävänä näkemättä kuolemaa, he tulevat menemään sisälle Taivaaseen.

Tuo aika tulee nyt olemaan Israelia varten. Jumala tulee Tuomitsemaan Israelin, jotta Hän voi tuoda heidät takaisin luoksensa.

"1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana." (Daniel 12:1)

Herra sanoo selvästi, että Hän on nimennyt avun kansalleen tuona aikana, Hän on valmistanut avun kansalleen.

"13 Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö." (Daniel. 10:13)

Näette, että Jahve Jumala on valmistanut Miikaelin puolustamaan Hänen kansaansa Israelia Suuressa Ahdistuksen ajassa.

"Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti.

Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi (Israel), kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat." (Dan. 12:1)

Herra esittelee Kirjan ja Hän sanoo, että tämä Kirja on kirjoitettu Taivaassa. Ilm. 3:5, tämä on Elämän kirja. Ilm. 20:11-15, näette Elämän kirjan siellä. Herra korottaa siis Kirjan Taivaassa. Jos nimesi on Jumalan Karitsan Elämän kirjassa, silloin sinut tullaan vapauttamaan. On olemassa Kirja, jonka itse Jumala on kirjoittanut.

"3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." (Daniel 12:3)

On ihmeellistä, että se on todella pimeää aikaa, jolloin maailman valkeus, seurakunta on poistettu. Tiedämme, että pyhä seurakunta on Pyhän Hengen asumus. Kun Pyhä Henki on nostettu pois, silloin Hänet löydetään Hänestä, joka puhuu kanssanne. Se on todella pimeää aikaa maailmassa.

Herra sanoo, että tulee olemaan hirvittävää pimeyden aikaa. On silloin ihmeellistä, että he, jotka päättävät olla uskollisia Jeesukselle, heillä on todella suuri etuoikeus tuona aikana loistaa Jumalan valoa ja kirkkautta tuohon pimeyteen. Tarkoittaen, että tulee olemaan mahdollisuus evankeliointiin. Heillä, joilla on evankeliumi, pelastus, voivat loistaa evankeliumia.

On vakava Ahdistuksen aika, mutta heillä on Miikael, joka puolustaa heitä, suojelee heitä, suojaa heitä, mutta Hän sanoo, että sen kaltaista Ahdistusta ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Sitten Hän nostaa esille Kirjan, että on olemassa Kirja. Jos sinut löydetään siitä, silloin sinut tullaan vapauttamaan. Mutta jos katsot sitä lukua ihmisiä, jotka tulevat olemaan tuossa Kirjassa.

"7 Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.

8 Ja näin on käyvä koko maassa (Israelissa), sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." (Sakarja 13:7-8)

Herra sanoo, että Ahdistuksen aika tulee olemaan niin paha, jonka näette Danielin kirjan luvussa 12, siinä mittakaavassa, että 2/3 Israel tullaan murhaamaan, tappamaan. Se tulee olemaan hirvittävää aikaa.

Ymmärrättekö, miksi laitamme neutronitähdet törmäämään yhteen? Ymmärrättekö, miksi Herra esittelee valtavaa voimaa Hänen Palvelijoidensa yllä? Vain käskien täältä käsin ja rammat nousevat ylös kaikkialla ja alkavat kävellä. Ymmärrättekö, miksi käskemme Taivasta ja Taivas avautuu? Ymmärrättekö, miksi käskin Jumalaa suojelemaan Israelin rajoja ja Jumalan Pilvi ilmestyi ja Israelin armeija laski alas aseensa?

Pyysin Häntä liikkumaan tiukasti Israelin ja Syyrian rajalla. Kutsuin Jumalan alas ja näin Hänet jokaisella tuuman mitalla Israelin rajoja. Näin Arkkienkelin, joka on melkein 5 kertaa ihmisen kokoinen ja pituinen ja hän kantoi leimuavaa miekkaa oikeassa kädessään ja hän moninkertaisti itsensä jokaiselle tuuman mitalle. Voitte siis kuvitelle, kuinka Arkkienkeli voi mennä koko Israelin rajalle, ehkä triljoonia, ja peittää sen aivan kuten näin. Arkkienkeli Miikael, Danielin kirjan luvusta 12, tuo oli enkeliruhtinas Miikael.

Herra käyttää tätä kertomaan maailmalle, että nämä ovat ne samat Profeetat, jotka tulevat puolustamaan Israelia. Sakarja 13:8, Hän sanoo, että Suuren Ahdistuksen aika tulee olemaan niin hirvittävä, että:

"8 Ja näin on käyvä koko maassa (Israelissa), sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." (Sakarja 13:8-9)

Näin hirvittävää Suuren Ahdistuksen aika tulee olemaan. Tämän Hän nostaa Daniel 12, että se tulee olemaan sen kaltainen Ahdistuksen aika, jollaista ei ole koskaan aiemmin ollut, mutta tulee olemaan Kirja. He, jotka ovat uskollisia, tuo 1/3, jotka palaavat Herran luo, ja heidän nimensä tulee olemaan Karitsan Elämän kirjassa. Heidät tullaan vapauttamaan.

Hän sanoo, että tuon pimeyden aikana tulee olemaan suuri evankeliointi. Itseasiassa todella suuri Herätys. Tarpeen tähden ihmiset tulevat juoksemaan Jeesuksen luo. He, jotka ovat viisaita tuona aikana, tulevat loistamaan kuin taivaanvahvuus. Tarkoittaen, että he tulevat tuomaan evankeliumin kadotukseen meneville ja he tulevat sadonkorjaamaan monia ihmisiä.

"ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." (Daniel 12:3)

He tulevat loistamaan jopa kirkkaammin tuona aikana.

"4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." (Daniel 12:4)

Tämä on todella voimallista. Herra käyttää tätä pelotteena, jotta pelkäisitte ja poistaisitte itsenne seurakuntana itsetyytyväisyydestä ja luopumuksesta. Kun tiedätte, kuinka hirvittävää tulee olemaan, silloin teette pyrkimyksiä olla pyhät, tehdä parannuksen ja olla vanhurskaat ja pyhät, jotta voitte olla osa ylöstempausta. Jotta kun ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu ja olette elossa tuona aikana, teidät tullaan myös muuttamaan ja pääsette sisälle Taivaaseen.

Herra käyttää myös, Matt. 24, tuoden vakavan varoituksen teille, koskien tuota aikaa.

"21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule." (Matt. 24:21)

Herra käyttää tätä varoittamaan tämän päivän seurakuntaa, varmistamaan, että he ovat pyhät. Varmistakaa, että olette osallisia ensimmäistä ylösnousemusta, silloin jos kuolette ennen ylöstempausta, niin silloin olette osa ensimmäistä ylösnousemusta elämään, parempaa ylösnousemusta ikuiseen elämään. Sillä se tulee olemaan niin Suuren Ahdistuksen aikaa, jollaista ei ole koksaan ennen nähty. Jos olette elossa ylöstempauksen aikana, varmistakaa myös, että olette osallisia noihin tapahtumiin ensimmäisen ylösnousemuksen ympärillä. Seurakunnan ylöstempaus, elossa olevien muuttaminen, olkaa osallisia siitä. Älkää olko osallisia Ahdistuksen ajasta.

Jälleen toinen pelote ja varoitus teille, jotta kaikki varmistatte, että olette osa ensimmäistä ylösnousemusta, kaikki te.

"29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät." (Matt. 24:29)

Olen profetoinut tämän. Olen jo nähnyt tämän päivän. Miksi Herra näyttää minulle tämän päivän? Jotta voisin tulla luoksenne varoittamaan teitä tästä päivästä, HERRAN päivästä, jotta varmistaisitte, että valmistaudutte nyt ja menette sisälle ylöstempaukseen.

Näky, joka on YouTubessa, jossa sanoin, että massiivinen maailmanlaajuinen maanjäristys iskee maailmaan. Ei ollut mitään paikkaa, minne piiloutua. Sitten samaan aikaan osoitin sormeni Taivasta kohti ja oli valtava universaali maanjäristys taivaankappaleissa. Profetoin sen ja se täyttyi. Galaksit alkoivat murskaamaan toisiaan ylhäällä täällä. Jotkut planeetat tönäisivät toisiaan ja menivät halki kahtia. Ne tulivat iskeytymään maailmaan.

Muistan, että ne ohittivat jossakin tällä puolella maailmaa. Yksi niistä oli halkaistu kahtia, murtunut ja siitä tuli terävä aivan kuin kolmio ja silti kannatteli osaa planeettaa alhaalla täällä. Se on todella kirkas planeetta, joka loistaa enemmänkin kuin hopea ja platina, kromi. Se tuli ja pelkäsimme, että se murskaa maapallon. Toinen tuli tältä puolelta ja pelkäsimme, että se tuhoaa maailman.

Jotkut neutronitähdet törmäsivät yhteen ja oli suuri tulen räjähdys. Se on todellinen kauhu. Juoksimme halki maailman tällä tavoin kauhussa. Pelkäsimme, että ne tulevat vaikuttamaan maailmaan. Olen nähnyt tuon päivän. Aurinko laski aivan kuin auringonlaskussa, mutta se ajelehti pois kiertoradaltaan. Monet planeetat tönäistiin pois kiertoradoiltaan ja liikkuivat tönäisten pois toisia planeettoja ja räjäyttivät ne.

Ette halua olla osa sitä kauhua. Herra nostaa tämän esille, asettaakseen kauhun sydämiinne. Sen tähden profetoin sen jo. Sanoin, että tulen profetoimaan noita tapahtumia ja ne tulevat tapahtumaan Ahdistuksen ajassa ja Suuren Ahdistuksen ajassa. Se tulee olemaan hirvittävää aikaa. Sen tarkoitus on, että Herra yrittää laittaa pelotteen, jotta ette astuisi sisälle sinne.

Herra painottaa, että valmistaudutte nyt ja olette parannusta tekeviä ja vaellatte pyhässä kristillisessä elämässä, olette vanhurskaita ja vaellatte Jumalan pelossa. Silloin jos kuolette ennen ylöstempausta, niin menette sisälle ensimmäiseen ylösnousemukseen ylöstempauksessa, tuossa ylösnousemuksessa, jonka näin 25.11.2006, kun olin Kehanchassa Tansanian rajalla. Herra kehottaa teitä tekemään kaikkenne, jotta ette astuisi sisälle Ahdistuksen aikaan.

Miksi kaikki tämä tapahtuu maapallolle? Synnin seuraamukset. Se on synnin tähden, miksi tämä tapahtuu maailmalle. Synnin tähden Herra lähetti meidät maailmaan taistelemaan Hänen puolestaan. Synnin tähden olen iskenyt maailmaa sodalla, joka tapahtuu juuri nyt Ukrainan ja Venäjän välillä. Synnin tähden iskin Brasilia Zika-viruksella, iskin maapalloa Ebolalla, iskin maailmaa koronaviruksella, iskin maailmaa heinäsirkkavitsauksella, iskin Australiaa hiirivitsauksella, iskin Meksikoa maanjäristyksellä, iskin Usaa maanjäristyksellä 2 kertaa, mukaan lukien se suuri maanjäristys, joka on tulossa Usaan, iskin Haitia maanjäristyksellä voodoon ja noituuden palvonnan tähden, iskin Chileä maanjäristyksellä, iskin Japania, Filippiinejä, Taiwania, Yushu Kiinaa, Venäjää ja Irania maanjäristyksillä, ja kaikkialla maailmassa.

Kaikki tämä tapahtuu siis Suuren Ahdistuksen ajan keskellä ihmisen synnin tähden. Jumala nostaa esille nämä varoitukset, jotta pelkäisitte astua sisälle siihen aikakauteen., jotta sydämenne vapisisivat. Tämä on siis todella voimallista aikaa, jolloin Herra sanoo: Varmistakaa, että menette sisälle ensimmäiseen ylösnousemukseen.

"30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." (Matt. 24:30-34)

Hän jatkaa varoittaen teitä. Ilm. 6, Hän nostaa ankaran varoituksen. Näette sinettien murtamisen, jotka olen nähnyt Jumalan Valtaistuinsalissa. Muistakaa, että ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin näin Hallavan hevosen lentävän yläpuolella siellä. Hän tuli luokseni ja kun hän lähti hän meni lentäen kohti Eurooppaa. Sitten annoin profetian sodasta, jonka näin samassa näyssä. Herra puhuu tässä selvästi varoituksesta, Ilm. 6.

"1 Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!"

2 Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan." (Ilm. 6:1-2)

Näette, kuinka antikristus vapautetaan, jotta hän voi tulla vainoamaan maailmaa.

"3 Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule!"

4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka."

(Ilm. 6:3-4)

Verenvuodatusta maailmassa. Kolmas sinetti ja sitten nälänhätää siellä. Vakava nälänhätä maailmassa. Sitten sen jälkeen jae 7, neljäs sinetti ja Hallava hevonen. Hänen nimensä on kuolema. Voitte nähdä, mitä hän on tehnyt maailmassa siitä saakka, kun profetoin sen. Silti tämä ei ole hänen toimintansa aikaa. Tämä on vasta synnytyskipujen alun aikaa, varoittaakseen teitä ihmiset, että ette mene sisälle Ahdistuksen aikaan.

Muistattehan Tarifin aukion, sitten se meni Libyaan, Arabikevät, sitten meni Syyriaan, sitten Irakiin, sitten se on nyt kaikkialla Euroopassa. Valtavaa hirvittävää aikaa. Afganistan. Hän tuo siis kuolemaa. Sitten jakeessa 9 on vakava pyhien vaino.

"9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.

10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin." (Ilm. 6:9-11)

Tämä on siis kristittyjen ja Israelin teurastus. Herra varoittaa teitä käyttäen tätä sanapaikkaa, että varmistakaa, että menette sisälle ensimmäiseen ylösnousemukseen. Danielin kirjassa Hän antaa saman varoituksen, että kuningas, joka tulee, tulee tuhoamaan pyhän kansan. Hän tulee taistelemaan heitä vastaan ja voittamaan. Ilm. 13, Hän varoittaa, että hänelle annetaan voima sotia ja voittaa pyhät. Heidät tullaan murhaamaan antikristuksen kautta.

Sen tähden tämä on vakava varoitus, jonka Herra nostaa koko ajan, varmistaaksenne, että menette sisälle ensimmäiseen ylösnousemukseen.

"7 Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.

8 Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi,

9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui." (Ilm. 8:7)

Herra käyttää kaikkea tätä nostamaan teille varoituksen, että ette astuisi sisälle Ahdistuksen aikaan, että olisitte osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Jotta valmistautuisitte seurakunnan ylöstempausta varten. Messias on tulossa. Olen nähnyt Hänen tulemuksensa. Taivas on lähettänyt meidät hämmästyttävän todisteen ja voiman kanssa, sillä Messias on tulossa.

 

PELASTUSRUKOUS:

Jos haluat vastaanottaa Herran, sano tämä rukous:

Väkevä Herra Jeesus,

teen parannuksen synnistä täysin,

ja käännyn pois pahuudesta,

ja vastaanotan sinut sydämeeni,

Herrani Jeesus,

olemaan Herrani ja Pelastajani,

pyydän, auta minua olemaan osallinen ensimmäisestä ylösnousemuksesta,

Herrani Jeesus,

pyydän, auta minua,

ja täytä minut Pyhällä Hengellä,

ja käske minua olemaan pyhä,

jotta jos ylöstempaus tapahtuu ennen kuin kuolen,

minut muutetaan kirkkauden Valtakuntaan,

Jeesuksen väkevässä nimessä,

olen uudestisyntynyt,

Aamen ja Aamen.

 

Herra siunatkoon teitä.

 

(23.3.2022 / GLOBAALI KESKIVIIKON KOKOUS / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia