4.5.2022 Globaali Kokous - Jeesuksen hallintavalta, jonka Hän lupaa jakaa pyhien kanssa - Profeetta Dr. Owuor

4.5.2022 GLOBAALI KESKIVIIKON KOKOUS

JEESUKSEN HALLINTAVALTA, JONKA HÄN LUPAA JAKAA PYHIEN KANSSA

Muistiinpanot / Tiivistelmä: 

"14 mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." (2. Aik. 7:14)

Tämä on voimallista Herätyksen aikaa ja kaikkien kansakuntien tulee valmistautua. Tämä on seurakunnan hetki. Et voi missata tätä hetkeä. Varmista, että saat kiinni tästä hetkestä. KUNINGAS on tulossa.

Pyhyys on keskeinen. Vanhurskaus on avain. Jumalan pelko on ratkaisevaa, sillä se on viisautta.

4.3.2021 Näky, kun Herra puhui pyhien ylösnousemuksesta. Ylösnousemus on kristillisen uskon perusta ja kallio. Ilman ylösnousemusta ei ole pelastusta, eikä evankeliumia.

Daniel 12:13, valtava Herran ohjeistus seurakunnalle. Herra keskittää meidät tiettyyn aikaan nimeltään, päivien loppu.

"2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." (Dan. 12:2)

He, jotka vaeltavat uskollisuudessa Herralle ja pyhyydessä ja vanhurskaudessa, tulevat perimään iankaikkisen elämän, mutta he jotka ovat kapinallisia ja lankeavat syntiin, luopumukseen ja seksuaalisyntiin, yhdessä uskottomien kanssa, tulevat nousemaan ikuiseen tuomioon, häpeään ja kauhistukseen.

Määränpääsi määritellään nyt, kun olet vielä täällä maailmassa.

Tämän tulisi saada meissä aikaan Herätyksen niin, että tavoittelemme vanhurskauden elämää, pyhempää elämää.

Suurin este tälle sukupolvelle on seksuaalisynti. Jos voitat sen, silloin voit voittaa kaiken muun.

Jumala puhdistaa seurakuntaa juuri nyt todella valtavalla tavalla.

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Dan. 12:13)

Jumala lupaa ylösnousemuksen heille, jotka rakastavat Häntä, valituilleen ja uskollisilleen, ja sen tulisi todella auttaa meitä elämään uhraavaista elämää ja kestää vainoja. Päivien lopussa tulemme nousemaan vastaanottamaan perintöosamme.

Herra ohjeistaa kaikki keskittymään päivien loppuun. Suuria asioita tapahtuu silloin. Suuria lupauksia on laskettu teille sinne.

Elämme langenneessa maailmassa. Jos vaellat pyhyydessä, sinua tullaan vainoamaan. He tulevat vihaamaan sinua pyhyyden ja vanhurskauden tähden.

Ylösnousemuksen lupauksen tulisi saada meidät olemaan kestäväisiä jopa kuolemaan saakka.

"10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.

11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.

12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä." (Matt. 5:10-12)

Päivien lopussa on sisäänpääsy Jumalan valtakuntaan ja palkkiot. Syy, miksi Herra tuo meille tämän ylösnousemuksen ja loisteliaan perintöosan sanoman ja lupaukset ja toivon, siunatut sanoinkuvaamattomat profetiat on, jotta voit kestää tämän ajan kärsimykset ja keskittyä Jumalan lupauksiin. Nämä ovat sanoinkuvaamattomat lupaukset.

"1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,

2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle." (Hepr. 12:1)

Herra rohkaisee meitä, että kun keskitymme Jeesuksen esimerkkiin, keskitymme Kirkkauden Valtakuntaan. Millään muulla ei ole väliä kuin Jumalan Valtakunnalla.

"28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa." (Matt. 19:28)

Jeesus tuo esille, kuinka valtava ikuisen elämän lupaus on. Hän laskee ikuisen elämän aarteen eteenne, suurempia asioita, jotta voitte roskata tämän elämän. Ilmestyskirjassa on 7 lupausta.

"1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, MITÄ PIAN TAPAHTUMAN PITÄÄ (Tarkoittaen, tämä on varmaa); ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle,

2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt.

3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" (Ilm. 1:1-3)

Ilmestyskirjan luvut 1-3 puhuvat seurakunnasta, luku 4 on seurakunnan ylöstempauksen jäljittely, Jumalan Valtaistuin on suoraan siellä. Ilm. luku 5, Jumalan Kirjakäärö ja Kristuksen kruunaaminen. Vain Jeesus on arvollinen avaamaan Kirjakäärön Verensä kautta, jonka Hän vuodatti Golgatalla. Luvut 6-19 käsittää Ahdistuksen ajan ja Suuren Ahdistuksen.

Tuona aikana maa on täysin tuhottu. 2/3 maasta on tuhottu. Ilma saattaa olla myrkyllistä. Maanjäristykset ovat tuhonneet maapallon. Ei ole enää merta. Merieläimet ovat kuolleet. He, jotka ovat ottaneet pedonmerkin ja palvovat petoa, ovat nyt haavoittuneita. Maa on työnnetty hiukan pois akseliltaan. He, jotka tekevät sen, ovat täällä. Todisteena he ovat jo tehneet sen, vain Jumalan voimalla.

Tulee olemaan paljon yhteentörmäyksiä ja jotkut niistä tulevat iskemään maahan. Tulee olemaan siirtymä, kun Messias tulee taistelemaan Israelin puolesta ja asettaa Tuhatvuotisen Rauhan Valtakunnan. Hän tulee uudelleen luomaan maan auktoriteetilla ja voimallaan.

Näiden asioiden tulee tapahtua. Vaikka kuinka paljon rakastattekin maapalloa, suurin osa teistä, silti tämä maailma ei ole kotinne. Tämä maapallo tullaan täysin tuhoamaan. Ilm. 20:11-15, Taivas ja maa täysin tuhotaan.

Nämä asiat tapahtuvat pian. Siksi tulee olemaan hyödyllistä ajatella tulevaisuutta. Siksi Herran Väkevimmät Profeetat puhuvat meille. Tämä on suurta armoa Isä Jumalalta. Meidän tulee muuttaa teimme, lopettaa pilkkaamisen, synnin ja jumalattomuuden elämä ja lopettaa Jumalan pilkkaaminen, aivan kuin Jumala ei tulisi tuomitsemaan meitä. Niität sitä, mitä kylvät.

"7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.'" (Ilm. 2:7)

Eedenin puutarha ja Tie Elämän puulle suljettiin 1. Moos. 3:24, mutta kuka tahansa voittaa maailman aivan kuten Jeesus voitti maailman, hänellä on pääsy Elämän puulle ja sinne, missä Isä Jumala on.

"11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.'" (Ilm. 2:11)

"26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,

27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

28 ja minä annan hänelle kointähden." (Ilm. 2:26-28)

Mitä tarkoittaa voittaa, olla voittoisa, voittaja?

Matt. 19:28, Herra lupasi opetuslapsille, tässä Hän lupaa seurakunnalle palkkion. Herra lupaa meille, että kaikki voivat saada sen, jos vain voitat ja olet voittoisa.

Mitä tarkoittaa tehdä Jumalan Tahto loppuun saakka?

Mitä tarkoittaa tehdä Hänen Töitään loppuun saakka?

Mitkä ovat ne Kristuksen teot, joita Hän haluaa meidän jatkavan tekemään, jotta saamme vallan hallita kansakuntia?

Kun Messias lupasi opetuslapsilleen, että he tulevat hallitsemaan Hänen kanssaan, Hän lupaa nyt seurakunnalle saman. Se on perintöosa, joka odottaa seurakuntaa. Tämän tulisi saada teidät muuttamaan elämänne nyt ja keskittymään tähän suureen lupaukseen.

"21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa." (Ilm. 3:21)

Nämä kaksi sananpaikkaa, Ilm. 2:26 ja Ilm. 3:21, muodostavat sanomamme perustan tänä yönä. Tämän sanoman kuuluu keskittää seurakunnan pois tästä todellisuudesta.

Herra on asettanut lupauksia ja palkkiota teille ja Hän osoittaa seurakunnan keskittymään ikuiseen tilaan, JUMALAN Valtakuntaan, Tuhatvuotiseen hallintavaltaan.

Matt. 19:28, Herra sanoo: Te, jotka olette seuranneet minua, Kestäneet vainoja minun tähteni, luovuttaneet kaikki, mukaan lukien perheen minun, evankeliumin tähden tulette myös istumaan 12 valtaistuimella. Danielin perintöosa.

Ilm. 2:26 & Ilm. 3:21:

Kuka on voittoisa? Mitä tarkoittaa olla voittoisa? Joka tekee tahtoni loppuun saakka. Mikä on Jumalan tahto? Mitä tarkoittaa, tehdä Jumalan tahto loppuun saakka? Jeesus sanoi: Minä olen voittanut maailman.

Miten teidän tulee elää täällä maailmassa, keskittyen perintöosaan?

 

JUMALA ANTOI IHMISELLE HALLINTAVALLAN YHDESSÄ HÄNEN KANSSAAN, MUTTA IHMINEN MENETTI SEN LANKEEMUKSESSA SAATANALLE

Kun Jumala loi ihmisen, alusta saakka Hänen harkittu aikomuksensa oli jakaa hallintavaltansa ihmisen kanssa, antaa voima ihmiselle hallita yhdessä Hänen kanssaan.

Ihmisen lankeemus pilasi ihmiskunnan asiat ja Jumalan suunnitelman.

"26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja VALLITKOOT he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".

27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja TEHKÄÄ SE ITSELLENNE ALAMAISIKSI; ja VALLITKAA meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"." (1. Moos. 1:26-28)

Jumala antoi ihmiselle kuninkuuden, valtaistuimen Hänen luomakuntansa ylitse, jotta ihminen voisi olla Jumalan lähettiläs maailmassa. Se oli suunnitelma alusta saakka. Heidän olisi kuulunut vaeltaa voimassa.

Ihminen oli ainoa luotu, jonka Hän teki kuvakseen, jotta heillä voisi olla Jumalan luonne ja luonteenpiirteet, kun he ovat lähettiläitä maailmassa, jotta heillä voisi olla Jumalan voima, auktoriteetti ja hallintavalta.

"1 Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.

2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin." (1. Moos. 5:1-2)

Ymmärrättekö, kun lopulta on ennallistaminen, niin Jeesus sanoo, kuka tahansa on voittoisa synnin ylitse, joka tuhosi Jumalan suunnitelman, niin anna teille vallan hallita kanssani? Silloin on täysi ennallistaminen, lupaus hallintavallasta annetaan takaisin ikuisessa tilassa jopa parempana.

"5 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella; (kuninkuus)

6 panit hänet HALLITSEMAAN kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:" (Psalmi 8:5-6)

Ihmiskunnan suunnitelma puhuu paljon. Sitten ihmiskunta menetti sen voiman lankeemuksessa. Sitten Jeesus tulee ja paholainen vie Hänet korkeimmalle vuorelle ja näyttää kaikki maailman valtakunnat ja sanoo: Jos kumarrat ja palvot minua, annan ne sinulle.

Kun ihminen lankesi, hän kirjaimellisesti antoi kaiken hallintavallan, voiman ja auktoriteetin, jonka Jumala oli hänelle antanut kaiken luomakunnan yli, ilmaiseksi paholaiselle.

Tämä on todella surkea tila. Voitte nähdä, kuinka synti voi todella pilata kaiken ihmiskunnalle. Nyt näemme, mitä menetimme. Näemme synnin vaarat, hinnan ja seuraamukset. On tärkeä nähdä synnin vakavuus.

"1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" (1. Moos. 3:1)

Niiden eläinten joukossa, joita ihmiskunnan olisi kuulunut hallita, oli: käärme. Mikä shokki! Katsokaa, kuinka saatana on häirinnyt maailmaa ja vienyt monia Jumalan lapsia helvettiin, kiduttaen heitä.

Silti Jumalan alkuperäisessä suunnitelmassa ihmisellä olisi kuulunut olla valta, auktoriteetti, hallintavalta, halliten koko luomakuntaa, jokaista Jumalan luotua, mukaan lukien käärmettä, joka ryömii maaperässä.

"14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." (1. Moos. 3:14)

Luomakunnan alussa saatana ei ryöminyt, mutta se on Jumalan kirous, että hänet laitettiin ryömimään vatsallaan ja syömään tomua. Hän oli osa karja- ja metsän eläimiä.

Lankeemuksessa Arkkienkeli Miikael paiskaa hänet alas maailmaan.

 

JEESUS OTTAA HALLINTAVALLAN TAKAISIN SAATANALTA

Lankeemuksen jälkeen Jumala lupaa nyt Messiaan, että Hän tulee siirtämään saatanan pois valtaistuimelta hallitsemasta maailmaa. Jumala tuo Jeesuksen ja lupaa Jeesukselle, että Hän tulee työntämään saatanan pois valtaistuimelta ja antamaan Hänelle Valtaistuimen, halliten koko universumia.

"1 Kerran, kun kuningas istui linnassaan, sittenkuin Herra oli suonut hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään olevilta vihollisilta,

2 sanoi kuningas profeetta Naatanille: "Katso, minä asun setripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa".

3 Naatan sanoi kuninkaalle: "Tee vain kaikki, mitä mielessäsi on, sillä Herra on sinun kanssasi".

4 Mutta sinä yönä tapahtui, että Naatanille tuli tämä Herran sana:

5 "Mene ja sano minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra: Sinäkö rakentaisit minulle huoneen asuakseni?

6 Enhän minä ole asunut huoneessa siitä päivästä asti, jona johdatin israelilaiset Egyptistä, tähän päivään saakka, vaan minä olen vaeltanut asuen teltta-asumuksessa.

7 Olenko minä koskaan, missä olenkin vaeltanut kaikkien israelilaisten keskuudessa, millekään Israelin sukukunnalle, jonka olen asettanut kaitsemaan kansaani Israelia, sanonut näin: Miksi te ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta?

8 Sano siis minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä olen ottanut sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruhtinaaksi.

9 Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit, ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi. Ja minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä.

10 Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niinkuin ennen,

11 siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille; minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi. Ja Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen.

12 Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

13 Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." (2. Sam. 7:1-13)

Suoraan Vanhasta Testamentista, alusta saakka Herra oli luvannut Jeesuksen, kun ihminen oli langennut tällä tavoin, että Hän menee Ristille, ottaa hallintavallan saatanalta ja ottaa sen itselleen takaisin. Roskaten pois saatanan, asettaen Jeesuksen Valtaistuimelle.

"20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". Ja padat Herran temppelissä ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä.

21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä." (Sak. 14:20-21)

Tämä on silloin, kun Messias tulee asettamaan Tuhatvuotisen Valtakunnan. Hänen auktoriteettinsa loisteliaan kirkkaalla Valtaistuimella tulee pyhittämään kaiken ja jokaisen Jerusalemissa.

"30 Vielä tehtiin otsakoriste, pyhä otsalehti, puhtaasta kullasta ja siihen piirrettiin, niinkuin sinettisormusta kaiverretaan, kirjoitus: "Herralle pyhitetty"." (2. Moos. 39:30)

Tämä oli ylipapin pukeutumistyyli: Turbaani ja kultainen laatta otsassa, jotta kaikki voivat lukea ja nähdä: "Herralle pyhitetty", tarkoittaen, yksin Herralle omistettu, yksin Herran palvelukseen, pyhitetty ja erotettu, asetettu erilleen Herran palvelukseen.

Aikana, jolloin Messiaalle on annettu Valtaistuin ja se on otettu pois saatanalta ja saatana on sidottu ja heitetty kuiluun Tuhanneksi vuodeksi.

Herra osoitti Vanhassa Testamentissa aikaan, jolloin Hän lupaa Messiaalle voiman, auktoriteetin ja hallintavallan.

Kun Messias saa tuon

hallintavallan, Hän lupaa nyt jakaa sen pyhien kanssa ylösnousemuksessa.

On mahtavaa erottautua Jeesukselle seksuaalisynnistä ja valheista.

Sak. 14:20-21, Herra korottaa Messiaan hallintavallan Jerusalemissa, siellä kaikki asiat ja ihmiset tulevat olemaan pyhiä Herralle, kuin ylipappi. Jopa kulhot, joita ihmiset käyttävät, tulevat olemaan aivan kuin temppelissä.

Hän puhuu hiukan kuin Vanhassa Testamentissa uhraamisesta. Se shokeerasi minua. Tämä on nyt Tuhatvuotisen Valtakunnan temppeli.

Alusta saakka Herra osoitti Kristuksen hallintavaltaan, ottaen vallan pois saatanalta ja antaen sen Jeesukselle, asettaen Jeesuksen Valtaistuimelle.

"10 tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä," (3. Moos. 10:10)

Siellä tulee olemaan niin pyhää, kun Messias on asetettu Valtaistuimelle.

"13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

14 Ja hänelle annettiin VALTA, KUNNIA ja VALTAKUNTA, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä." (Dan. 7:13-14)

Herra osoittaa Vanhassa Testamentissa aikaan, jolloin Hän tulee syöksemään saatanan pois Valtaistuimelta ja asettamaan Jeesuksen Valtaistuimelle.

Kun ihminen lankesi ja menetti hallintavallan, niin Jumalalla oli suunnitelma, että Jeesus tulee saamaan hallintavallan ja Hän tulee jakamaan sen ihmiskunnan kanssa.

Ilm. 2:26 & Ilm. 3:21 viitesananpaikoissamme sekä Matt. 19:28 näette, kuinka Herra lupaa pyhille hallintavallan.

"6 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

7 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä." (Jes. 9:6-7)

Se antaa meille lohdutusta, että Herramme, ei kukaan muu, kantaa hallitusta harteillaan.

Kun Jumala loi ihmiskunnan, suunnitelma oli, että hänellä olisi valta ja auktoriteetti kaiken yli, halliten kaikkea, mukaan lukien käärmettä, saatanaa, mutta kun ihminen lankesi ja antoi hallintavallan saatanalle, niin Jumala lupasi, että Hän tulee syöksemään saatanan pois vallasta ja antamaan hallintavallan takaisin Jeesukselle.

Matt. 19:28 Herra lupaa, kuinka Hän tulee jakamaan vallan valittujen pyhiensä kanssa, jotka voittavat.

 

JEESUS LUPAA JAKAA HALLINTAVALLAN PYHIEN KANSSA

Mikä on sanoma teille? Näiden lupausten valossa, miten teidän tulee muuttaa elämänne täällä maailmassa? Avainsana, voittoisa. Miten sinusta tulee voittoisa? Mitä sinun tulee tehdä, voittaaksesi tässä taistelussa synnin ja pyhyyden välillä? Voittaja, voittoisa. Siellä sisällä on valtavia sanoja, kuten: Tehdä Jumalan Tahto loppuun saakka? Mikä on Jumalan Tahto? Miten teet Jumalan Tahdon? Miten pysyt siinä loppuun saakka? Tehdä Jumalan Tekoja. Mitä ovat Jumalan Teot? Mikä on se sanoma seurakunnalle? Miten olet voittoisa, voittaja? Mitä on olla voittoisa?

Nostavatko kaikki rampoja? Ei.

Mikä on Jumalan Tahto, Jumalan Teot, joita teidän tulee tehdä?

Näyttää rampojen todistuksia ipadillänne aamuisin busseissa, evankelioida, vieden rampoja todistamaan missioille.

Jes. 9:6-7. Messiaan hallintavalta ulottuu helvettiin saakka. Mitä tarkoittaa, jakaa hallintavalta kanssanne?

Tuona päivänä Hän tulee jakamaan tuon loisteliaan hallintavallan kanssanne, jolla ei ole mitään rajoja ja rajoituksia.

1) Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli jakaa Hänen valtaistuimensa, hallintavaltansa, voimansa ja auktoriteettinsa ihmisten kanssa, ei loisteliaiden enkelien, vaan ihmisten, mutta ihminen luovutti tuon hallintavallan saatanalle himon, silmien himon tähden. 2) Jumala lupaa, että Jumala itse tulee ottamaan sen pois saatanalta ja antamaan sen Jeesukselle. 3) Jeesus lupaa jakaa tuon hallintavallan pyhien kanssa.

4) evankeliumin rooli, kuinka vastaatte evankeliumiin. He, jotka vastaanottavat sen murtuneisuudessa, kuuliaisuudessa, kiitoksessa, nöyryydessä, pääsevät tuohon lupaukseen. He, jotka hylkäävät sen, menevät toista tietä helvettiin paholaisen kanssa.

Kun vastaanotat evankeliumin, perit heti tuon perintöosan Jumalan Valtakunnassa. Miksi silloin olisit täällä synnissä? Ohjeistus, miten kestät loppuun saakka, Hänen Tahtonsa, jonka Hän haluaa sinun tekevän.

Miten Jeesus lupasi jakaa hallintavaltansa pyhien kanssa?

He olivat Rooman vallan alaisuudessa ja odottivat, että Messias tulee perustamaan fyysisen maanpäällisen valtakunnan, joten kun he olivat matkalla Jerusalemiin, he luuluvat, että tässä tämä nyt on. Vuosien varrella he etsivät, kuka se on, joka tulee perustamaan valtakunnan?

He ajattelivat, että Rooman valtakunta on todella voimakas ja hallitsee heitä ja että ainoa ihminen, joka voi syöstä sen ja perustaa Jumalan Valtakunnan, ei ole henkilö, joka tulee pienten kivien, pienen puukon ja pienen miekan kanssa, vaan joku, jolla on todellinen voima.

Kun he huomasivat, että Jeesus voi nostaa ylös kuolleen ruumiin, nostaa rampoja ylös maasta, avata kuuroja korvia ja sokeita silmiä, he sanoivat, että tämän on täytynyt tulla Jumalasta, koska Hänellä on todellinen jumalallinen voima. Hän voi heittää pois nämä roomalaiset ja perustaa Jumalan Valtakunnan ja häätää pois alistajat. Jeesus tiesi, että he ajattelivat näin. Sen tähden Hän sanoi tämän:

"11 Ja heidän tätä kuunnellessaan hän (Jeesus) puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä.

12 Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan (tiedämme kaikki tämän kaukaisen maan, kun Jeesus ylöstemmattiin) saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen.

13 Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen'.

14 Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme'.

15 Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.

16 Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää'.

17 Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia'.

18 Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää'.

19 Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia'.

20 Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa.

21 Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.'

22 Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt;

23 miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?'

24 Ja hän sanoi vieressä seisoville (enkeleille): 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää'.

25 -Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää'. -

26 'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

27 Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni.'"

28 Ja tämän sanottuaan hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin." (Luuk. 19:11