6.4.2023 GLOBAALI TORSTAIN KOKOUS: SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS: KESKITTÄKÄÄ MIELENNE JUMALAN VALTAKUNTAAN

Muistiinpanot

Jatkoimme tarkastelemaan seurakunnan ylöstempausta. Se, mitä tuli esille sieltä, on todella valtava Sanoma, koskien kiireellisyyttä. Näimme Danielin profetian ja näyn ja valtavan sanoman, joka siitä tuli. Näimme ylöstempauksen strategisen sijoittamisen Jumalan Kaikkivaltiaan aikajanalla strategiseen paikkaan. Jumala ilmoitti synnin vakavuuden ja painoarvon, kun Profeetta Jeremia sanoi, että Tuomio oli 70 vuotta, mutta Daniel oli yllättynyt, kun Herra lähetti hänelle enkeli Gabrielin tuomaan ymmärrystä. Herra käyttää tätä tuomaan esille synnin painoarvon ja vakavuuden Jumalan edessä. On hirveää olla synnissä, kun armo on esitelty teille. 

Näimme, Dan. 9:24-27, profetian, ja kuinka Herra on asettanut ylöstempauksen strategisesti jakeiden 26 ja 27 välille, ennen Danielin viimeistä vuosiviikkoa. Kiireellinen Sanoma, joka tulee sieltä on: Valmistautukaa nyt! Herra on jakanut koko profeetallisen aikajanan aikakausiin Danielin 70 vuosiviikossa; on 1 vuosiviikko, sitten 62 vuosiviikkoa, ja sen jälkeen Herra painoi pysähdysnappulaa pysäytti Jumalan kellon ja aloitti seurakunnan aikakauden, kun Hän puhuu seurakunnalle, valmistaen sitä ja tuo Kristuksen Sanoman seurakunnalle. 

He, jotka puhuvat kanssanne, tulevat valtavan voiman kanssa vapauttamaan Jumalan Tuomion, joka tapahtuu Suuressa Ahdistuksen ajassa. Näimme, kuinka nämä aikakaudet tulevat ja menevät, ne muuttuvat. Juuri nyt Herra kaipaa ja odottaa siunattua Liiton kansaansa Israelia. Olemme nähneet, että Herra ei koskaan yhdistä kahta missiota samaan aikaan maailmassa koko Raamatussa. Sen tähden, kun tämä Missio on meneillään, ette näe ketään toista jossain muualla kävelemässä maailmassa Jumalan Pilven kanssa, Jumalan varjon kanssa, nostamassa rampoja, jne, jakaen Jumalan näkyjä, ette näe sitä. Herra on siunannut, voidellut ja antanut toimeksiannon vain tälle Missiolle. Kun Jeremia tuli, se oli Jeremia yksin. Kun Jesaja tuli, se oli Jesaja yksin. Se missio siunattiin tuona aikana. Kun tämä viimeinen Missio on tullut, niin se on tämä viimeinen yksin ja sitten Herra sulkee profetian. 

Sen tähden, kun seurakunnan aikakausi päättyy, Hän tulee aloittamaan Mission Israeliin, ja käskyt, miten Herra käsittelee Israelia Danielin viimeisessä 70. vuosiviikossa, ovat täysin erilaiset, miten Hän käsittelee seurakuntaa seurakunnan ajassa. Juuri nyt Pyhä Henki on täällä ja Herra on lunastanut teidät ja teidät on suojattu pahalta antikristukselta, mutta tuossa Ahdistuksen ajassa Hän tulee vapauttamaan antikristuksen, ja myös näiden Kahden Profeetan vihan, jotka puhuvat kanssanne. Se on siis hyvin vaikeaa aikaa, mutta Hän tulee pelastamaan koko Israelin, Room. 11:25-26. Israel tulee pelastumaan, mutta Hän tulee käsittelemään heitä Israelin patriarkkojen mukaan; se on Aabraham, Iisak ja Jaakob, Joosef ja hänen veljensä, Jaakobin lapset, Israelin kuninkaat ja Israelin Profeetat, kuinka lähellä he kulkevat Jahve Jumalan kanssa. 

Sen tähden Raamatussa sanotaan, että jos ensihedelmä on pyhä, niin koko taikina on pyhä. Se tarkoittaa ensimmäistä osaa taikinasta, jonka he ottavat ja normaalisti valmistavat ja esittelevät Herralle Herran temppelissä: Näkyleipä. Kun se valmistetaan, esitellään Herralle ja vastaanotetaan pyhänä, niin koko taikina on pyhä. Sen tähden koko Israel tulee pelastumaan, mutta Ahdistuksen ajassa tulee olemaan todella vaikeaa aikaa, sillä 2/3 tullaan surmaamaan. 

Näimme, että nämä aikakaudet muuttuvat halki profeetallisen aikajanan, 70 x 7 vuotta, Danielin 70 vuosiviikkoa. Jopa tämä aikakausi tulee päätökseensä. Sanoma siis on: Seurakunnan tulee valmistautua nyt, sillä voitte tuntea ne tuulet, talven kylmät tuulet, on kuin syksy, tunnet tuulet, kun kylmät tuulet alkavat puhaltamaan. Voitte nähdä tämän koronaviruksesta, sodista, jotka ovat meneillään nyt, heinäsirkkavitsauksesta, maanjäristyksistä, että Ahdistuksen aika koputtaa ovella. Herra toi myös esille synnin vakavat seuraamukset. Kun Daniel luuli, että se on 70 vuoden tuomio, jonka Jeremia julisti, silloin arkkienkeli Gabrielin tuli sanomaan: Olen tullut tuomaan sinulle tietoa, viisautta ja ymmärrystä, sinä et ymmärtänyt oikein synnin vakavuutta: Se on 70 x 7 vuotta. 

Tästä tuli esille Sanoma, kuinka yhtäkkisesti aikakaudet päättyvät, ilmoittamatta, odottamattomasti voit löytää itsesi seuraavasta aikakaudesta. Sitten tulimme siihen, että olemme kasvokkain Messiaan välittömän tulemuksen kanssa, sen yhtäkkisyyden kanssa, että ylöstempaus voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä. 

Haluan tänään käydä läpi muutaman sananpaikan ylöstempauksen välittömyydestä: 

"20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm. 22:20)   

"20 Hän, joka todistaa tämän, sanoo: "Tämä on tosi, minä tulen pian." Aamen. Tule, Herra Jeesus!" (Ilm. 22:20) (1992)

Kuningas Jaakon käännöksessä Hän sanoo: "Minä tulen nopeasti". Tämä "Minä tulen pian", on ollut meneillään yli 2000 vuotta nyt. Tämä määrittelee Kristuksen tulemuksen välittömyyden, tarkoittaen, minä hetkenä hyvänsä, odottamattomasti, hetkenä, jona et odota Messias tulee hakemaan seurakunnan. 

"12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan." (Ilm. 22:12)

"12 "Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan." (Ilm. 22:12) (1992)

"7 Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" (Ilm. 22:7)

Todella voimallista. "Minä tulen pian", tarkoittaen, minä hetkenä hyvänsä. Tämä on ollut voimassa jo yli 2000 vuotta nyt. Profetia ja Sanoma, joka tulee ulos profeetallisesta aikajanasta, Dan. 9:24-27 profetiasta, tuo meille ymmärryksen, että Herra sanoo: Olkaa valmiita koko ajan! Silti seurakunta on juuri nyt horisontaalisesti keskittynyt. Meidän tulee siis valmistautua ja olla keskittyneitä Taivaallisiin. Herra on tuonut esille avoimesti suoraan luomisesta saakka, 1. Moos. 1:26-28, että Jumalan kaipaus on, että ihminen voisi olla Taivaaseen keskittynyt. 

"26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". (1. Moos. 1:26-28) 

Tämä tarkoittaa, että luomisessa teidän tulisi olla perintönne mukaan Taivaaseen keskittyneitä, koska kuvanne ja kaltaisuutenne on Jumalan ja Taivaan kaltainen. Katsokaa nyt tätä horisontaalista keskittymistä. 

"3 Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet." (1. Moos. 5:3)

Näette, että lankeemuksen jälkeen ihmiskunnasta tuli horisontaalisesti keskittynyt, maailmaan keskittynyt. Ihmisen jälkeläiset ovat nyt maallisiin keskittyneitä. Sen tähden jokainen kallistuminen juuri nyt maailmassa ja jopa seurakunnassa on horisontaalinen, maailmaan keskittynyt. On tarve ihmiskunnalle kääntyä ympäri, jotta siitä voi tulla Taivaaseen keskittynyt. 

"4 Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään." (Job 14:4)

Jos ihmiskunta lankesi, miten se voi synnyttää puhtaan ihmisen? Jos ihmiskunnasta suoraan Eedenin puutarhasta saakka tuli maailmaan keskittynyt olemalla tottelematon Jumalalle, miten silloin ihmisestä voi tulla Taivaaseen keskittynyt, ellei Jumala tule ja käännä häntä?

"4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva." (2. Kor. 4:4)

Kun olet maailmaan keskittynyt, miten silloin voit nähdä valtavaa, siunattua, sanoinkuvaamatonta Kristuksen Kirkkautta? Seurakunnan ja ihmisen tulee kääntyä ympäri nyt ja tulla Taivaaseen keskittyneeksi. Kun katsot tämän päivän seurakuntaa, joka on täysin kulutettu tällä maailmalla, niin he eivät voi olla mitään muuta paitsi maailmalliseen keskittyneitä. Sen tähden Herra kutsuu uudistumiseen, parannuksentekoon, kääntymiseen, jotta seurakunta voisi jälleen kerran olla Taivaaseen keskittynyt. Miksi? Sillä aika on käytetty.  

Puhumme vieläkin maailmaan keskittyneisyydestä. Herra sanoo, että maailmaan keskittymisen täytyy tulla ulos seurakunnasta, jotta se pääsisi sisälle Taivaaseen, sillä olemme nähneet, että Jumala määrittelee aikakaudet. Nämä aikakaudet tulevat loppuunsa. Ne alkavat ja sitten ne tulevat loppuunsa. Jopa tämä aikakausi, joka meillä on nyt käsissämme, tulee loppuunsa. Siksi olen tullut julistamaan tämän aikakauden loppua ja Messiaan tulemusta. 

Jos katsotte Missiota, jolle Herra lähetti meidät Valtaistuimeltaan tähän maailmaan, se on pohjimmiltaan tulla kertomaan maailmalle, että tämä armon aikakausi on tulossa loppuunsa, ylöstempaus on tapahtumaisillaan ja silloin Ahdistuksen aika tulee kuluttamaan! Tulee olemaan sietämätöntä siinä aikakaudessa, kun tulen puhumaan siitä koetuksen hetkestä. Mutta seurakunnalle tässä ajassa, joka on horisontaalisesti keskittynyt, katsokaa, mitä Hän sanoo:

"43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän" (Luuk 6:43)

Jos seurakunta on synnissä, kuinka se voi tuottaa vanhurskautta? Miten se voi päästä sisälle Kirkkauteen, ellei se kuuntele tätä kääntymisen Sanomaa, tehkää parannus ja palatkaa Herran luokse! Tämä on se Sanoma, joka tulee ulos profeetallisesta aikajanasta, Dan. 9:24-27. 

"44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta." (Luuk. 6:44)

Jos seurakunta on synnissä juuri nyt, niin ei ole mitenkään mahdollista, että se voi tuottaa Jumalan Valtakuntaan hedelmää, joka on pyhää. Käytän näitä sananpaikkoja laskeakseni oikeusjutun, että seurakunnan täytyy kääntyä ympäri ja alkaa keskittyä Jumalan Valtakuntaan! Mikä Totuuden hetki ja laatuaikaa seurakunnassa! 

"45 Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu." (Luuk. 6:45)

Kaikki tämä esittelee teille valtavan oikeusjutun,  joka sanoo seurakunnalle, että teidän tulee tehdä parannus nyt, sillä aikakausi on muuttumaisillaan!

"16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?" (Matt. 7:16)

Herra on todella määrätietoinen, että meidän tulee tuottaa hyvää hedelmää, pyhyyden hedelmää, ainoastaan pyhä on hyvää Herran edessä. tarkastelemme nyt, miltä seurakunnan tulisi näyttää. Hän sanoo, tullen ulos siitä Sanomasta, minkä saimme, Dan. 9:24-27 Jumalan profeetallisella aikajanalla:

"23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee." (San. 4:23)

"33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan." (Matt. 6:33)

Tarkoittaen, pyydän, keskittykää Kirkkauteen, Kirkkauden Valtakuntaan, sillä Kirkkaus kestää ikuisesti. Nyt lasken oikeusjutun eteenne, jotta voitte ymmärtää, kuinka Jumala työntää ja kehottaa seurakuntaa tänä hetkenä, jotta se voisi keskittyä Taivaaseen. Jumala haluaa, että seurakunta voisi valmistautua tuota päivää ja hetkeä varten, joka on tuntematon. Näimme, kuinka alle nano-sekunnissa kaikki muuttuu ikuisesti täällä maailmassa. 

Sen tähden tämä Ääni on todella kultainen Ääni täällä maailmassa. Herra sanoo, että jopa tästä julistuksesta tulee nyt aarre, koska tämä on heräämisen Ääni, joka sanoo, että Messias on tulemaisillaan pian. Kun tuo tapahtuma tapahtuu, se on peruuttamaton. Sen tähden näette Jumalan kaipauksen, Kol. 3:

"1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä." (Kol. 3:1-2)

Hän tuo tässä valtavan kontrastin. 

"3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;" (Kol. 3:3)

Jopa se halu maailmallisiin asioihin, maailmalliseen keskittymiseen kuoli tuona päivänä, kun vastaanotit Kristuksen. 

4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." (Kol. 3:4)

Tämä on seurakunnan ylöstempaus, Messiaan tulemus. Tämä olisi ollut suuri saarnaa jakeessa 4, koskien ylöstempausta ja Messiaan Toista tulemusta, mutta tässä Hän viittaa ylöstempaukseen. Hän lupaa Kirkkauden tuona päivänä. 

Hän ei sano, jos, Hän sanoo, kun. Tarkoittaen, että se on vain ajan kysymys, milloin Hän ilmestyy. Se on varmaa, että Kristus tulee. Vastaanotit Hänet ja Hän elää sinussa ikuisesti. Se elämä, jossa elätte nyt, on elämä Kristuksessa.

Hän lupaa Kirkkauden. Jos tarkastelet sitä kontrastia, et pysty ymmärtämään sitä valtavaa Kirkkautta, joka on luvattu, jos et katso sitä kontrastia heidän välillään, jotka menevät Kirkkauteen, ja heidän, jotka joutuvat tulijärveen. 

Hän puhuu tässä todella selvästi seurakunnan ja kristityn tarpeesta keskittyä Jumalan Kirkkauteen Kirkkauteen ja Taivaallisiin. 

"5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät (Herran) Hengen mukaan, on Hengen mieli." (Room. 8:5) 

Herra sanoo, että Dan. 9:24-27 profetian tulisi saada seurakunnan määrittelemään, minkä tyyppisiä ihmisiä teidän tulee olla, pyhiä, vai maailmallisia syntisiä ihmisiä? Minkä tyyppinen ihminen sinun tulisi olla tuon profetian valossa? Tuon profetian tulisi saada meidät elämään pyhää elämää. Tämä profetia todella suuri herääminen ja sen tulisi vaikuttaa elämäämme niin, että elämme elämäämme aina valmistautuneisuudessa, Taivaaseen keskittyneinä, vanhurskaana. Kaikkien niiden lupausten, jotka oli laskettu eteemme siellä, lupaus, että synti ei voi ikinä voittaa, tulisi saada meidät olemaan kärsivällisiä ja kestäväisiä ja seisomaan lujana. 

Kun kuulet ne uutiset, että eräänä päivänä Jumala tulee voittamaan ja asettamaan Valtakuntansa, sen tulisi saada sinut seisomaan lujana ja kestämään mitä vain vainoja, joita menet läpi tässä elämässä. Tuon profetian tulisi vaikuttaa eettiseen käyttäytymiseemme, meidän tulisi olla eettisempiä ja moraalisesti oikeamielisiä. Meidän tulisi keskittyä elämään tämän elämän jälkeen. 

Herra on laskenut eteesi tänään, että Taivas ja maa ovat aina jatkuvassa konfliktissa, taistellen toisiaan vastaan. Kukaan ei voi seurata kumpaakin Jeesusta ja maailmaa, Taivasta ja maailmaa samaan aikaan. Sen tähden Herra käyttää tätä julistusta irrottamaan seurakunnan maailman himoista, maailmallisesta ja horisontaalisesta keskittymisestä, jotta se voisi olla nyt keskittynyt yksin Jumalan Valtakuntaan ja Messiaan tulemukseen. 

Herra sanoo, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, kuten tämän päivän seurakunta yrittää tehdä. Se yrittää palvella maailmaa ja Taivasta samaan aikaan, miten se on mahdollista? Yrittäen palvella syntiä ja samaan aikaan Jumalan Valtakuntaa. Sen tähden Herra on lähettänyt meidät julistamaan parannuksentekoa, parannuksenteon evankeliumia maailmanlaajuisesti, jotta ihmiset voisivat olla valaistuneita, kääntyä ympäri ja irrottaa itsensä palvelemasta tätä maailmaa, ja sen sijaan palvella Jumalan Valtakuntaa. 

Kun kiinnität huomiosi tähän maailmaan ja annat sille huomiota, se automaattisesti neutraloi, mitätöi ja kumoaa keskittymisesi Taivaaseen. Hän sanoo, että et voi keskittyä kumpaankin. Sen tähden Jeesus tuli, jotta Hän voisi irrottaa sydämemme maailmasta ja olla ainoastaan keskittyneitä Isään Taivaassa. 

Se koskee sydämen varastamista, että paholainen haluaa varastaa sydämesi. Se koskee sydäntäsi. Missä on siis aarteesi? Se koskee sydäntä. Jeesus kuoli sydämen puolesta. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. 

"19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt. 6:19-21)

Ette voi palvella kahta herraa, kuten näette tämän päivän seurakunnassa. Missä on tämän päivän kristityn aarre? Onko se näkyväisessä vai näkymättömässä todellisuudessa? Näimme, että näkyväiset ovat väliaikaisia ja näkymättömät ovat ikuisia. Kysy itseltäsi kristittynä tänään: Missä on aarteesi? Sinun tulee suojella suhdettasi Isä Jumalaan. Herra puhuu tämän pimeän maailman kiusausten ja houkutusten ja viettelysten vaaroista. 

Tämä on nyt hetki, jolloin meidän tulee alkaa keskittyä Taivaaseen, sillä aikakaudet muuttuvat. 

"10 Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa.
11 Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan.
12 Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti.
13 Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä." (1. Moos. 13:10-13)

Tämä on ennen kuin Herra tuhosi Sodoman ja Gomorran. Näette tämän maailman kiusaukset ja houkutukset. Kuinka kuolettavaa. Tämän elämän houkuttelevuus ja viettelykset. Loot näki, että Sodoma oli hieno, joten hänellä oli Sodoma sydämessään ja hän investoi Sodomaan. 

Herra kysyy tämän päivän kristityltä: Missä on sinun aarteesi? 

Näimme, että Lootin aarre oli siellä laaksossa, Sodomassa, joten Lootilla oli Sodoma sydämessään ja hän investoi sinne suuresti. 

Ollaan siis varovaisia, että tavoittelemme helppoutta, tavoittelemme aina päästä helpoimman kautta, haluamme päästä aina sieltä, missä aita on matalin. Helppouden tavoitteleminen estää aina uskollisuutemme Jumalalle. Herra sanoo, että huolimatta vainoista, pyydän, älkää ottako aina sitä helpointa tietä ulos! 

Herra varoittaa tuttavallisuudesta ja välinpitämättömyydestä, kuten Loot vitkasteli ja hidasteli ympäriinsä siellä, kun hänelle sanottiin: Lähde Sodomasta! Tämä on se, mitä tapahtuu juuri nyt. Seurakunnalle sanotaan: Lähde tästä paikasta! Tuli on tulossa tänne! Mutta se vitkastelee ympäriinsä. 

Tämän päivän seurakunta ei ymmärrä, että maailmallisuus seurakunnassa on itseasiassa kuolettavaa, todella todella kuolettavaa. Emme voi koskaan olla välinpitämättömiä maailman tai synnin kanssa elämässämme. Tämä on todella vakava varoitus, jonka Herra on tuonut tälle sukupolvelle. 
Herra kehottaa tätä sukupolvea olemaan Taivaallisesti keskittynyt sen vakavuuden tähden, että ajat muuttuvat, ja yksi aikakausi on juuri muuttumaisillaan. Meille kerrotaan, että tuo muutos on yhtäkkinen. Yhtäkkiä Ahdistuksen aika on tullut, yhtäkkiä ylöstempaus on ottanut seurakunnan. 

"9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta." (1. Tess. 1:9-10) 

Jos olisin sinä, ympäröisin sanan, odottamaan. Raamattu sanoo selvästi, että seurakuntaa ei koskaan tarkoitettu siihen vihaan, joka on tulossa. 

"9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta" (1. Tess. 5:9)

Jumala ei koskaan kutsunut teitä luokseen olemaan uudestisyntyneitä ja sitten tuhoamaan teidät Ahdistuksen ajassa, murskaten teidät siellä. Palvelemme oikeudenmukaista Jumalaa. Ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä puhuu ylöstempauksesta ennen Ahdistuksen aikaa. 

Kaikki oli sidottu vihaan ennen kuin Jeesus tuli. Ihmiskunta on täysin avuton pelastamaan itseään, ellei Messias tule. Sen tähden, kun Jeesus tuli, Hän lähetti meille Pyhän Hengen, jotta Pyhä Henki voi auttaa seurakuntaa, aivan kuten Jeesusta, auttaen Häntä täyttämään kaiken vanhurskauden, auttaen Häntä pyhittäytymään Jumalalle Kaikkivaltiaalle. Pyhä Henki voimaannutti
Jeesuksen, kun Hän teki julkista Palvelustyötään. 

Sen tähden Herra sanoo, että meidän tulee valmistautua kohtaamaan Luojamme. Ilman pyhyyttä ei kukaan ole kohtaava tai näkevä Herraa. Herra tarkoitti, että seurakunta ei joutuisi kärsimään vihan ajassa. 

"10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 5:10)

Hän esittelee seurakunnalle ikuisuuden Kristuksen kanssa. Minne tahansa Kristus menee, sinne seurakuntakin menee, ylöstempauksen jälkeen. Jos Hän hakee sinut ylöstempauksessa ja Hän on suuntaamassa Taivaaseen, niin menet siihen suuntaan Hänen kanssaan. Kun Hän tulee Toisessa tulemuksessa, tulet olemaan myös siellä valkoisten hevosten kanssa. Kun Hän asettaa Tuhatvuotisen Rauhan Valtakunnan, tulet myös olemaan siellä, halliten Hänen kanssaan. Kun Hän suuntaa Uuteen Jerusalemiin, sinä tulet myös astumaan sisälle sinne, vanhurskaiden pyhiin asumuksiin, Uuteen Jerusalemiin, jonka Hän näytti minulle hiljattain ja vei sisälle sinne ja sanoi: Vanhurskaiden koti.

Herra siis sanoo, että Hän tarkoitti kutsua meidät ja erottaa meidät vihasta ja tuoda meidät ikuiseen elämään Hänen kanssaan. 

"10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." (Ilm. 3:10)

Kun Ahdistuksen aika tulee, se tulee koko maailmaan, ei ole mitään paikkaa, minne piiloutua. Herra on sanonut selvästi, että Hän haluaa temmata teidät pois, viedä teidät pois, pitää teidät poissa tuhoalueelta. On aivan kuin katastrofi tai hurrikaani olisi tulossa ja he julistavat: Evakuoikaa! Evakuoikaa! Evakuoikaa! 

Tämä on se, mitä nämä Kaksi Mega Profeettaa ovat tehneet. He julistavat evakuointia. Olemme julistaneet maailman kaikille neljälle äärelle evakuointia, jotta he voisivat evakuoida itsensä pois täältä, sillä te ette halua pahempia muotoja koronaviruksesta, pahempaa sotaa kuin Ukraina-Venäjä sodan, pahempaa maanjäristystä kuin Turkki-Syyria maanjäristyksen. Ette halua pahempaa vitsausta kuin Ebolasta, kuin Zikavirus. Siksi julistamme evakuointia, sillä pahempia asioita tulee tapahtumaan Ahdistuksen ajassa. 

"11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." (Ilm. 3:11)

Te, jotka haluatte vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja Pelastajaksi, toistakaa perässäni, sanokaa: 

Väkevä Herra Jeesus, 
vastaanotan sinut tänään sydämeeni, 
ja vastaanotan sen ikuisen elämän, jonka annoit meille Golgatalla, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
ja teen parannuksen kaikesta synnistäni,
ja pyydän sinua Herrani Jeesus voitelemaan minut Pyhällä Hengelläsi, 
jotta voit irrottaa minut maailmallisesta keskittymisestä, 
ja täysin keskittää minut Taivaalliseen todellisuuteen, tulevaan Jumalan Valtakuntaan,
Jeesuksen väkevässä nimessä,
tänään olen uudestisyntynyt,
Aamen. 

Muista, että Messias ja Kuningas on tulossa, joten ole valmiina kaiken aikaa. Olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen, jopa kuinka loisteliaan kirkkaat Portaat laskettiin alas Jumalan Pilvestä, kun ylöstemmatut pyhät kipusivat loisteliaan kirkkaita Portaita Kirkkauteen. 

(6.4.2023 Globaali torstain Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia