MITÄ TARKOITTAA OLLA AUTUAS JA SIUNATTU?

24.4.2023 MAAILMANLAAJUINEN KOKOUS (Muistiinpanot)

 
”Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat.” (Ilm. 3:10)

Herra sanoo, koska olette pitäneet Minun käskyni ja Sanani, siksi myös Minä varjelen teidät ja pidän teidät kokonaan poissa koetuksen hetkestä, ahdistuksen ajasta, joka on tulossa koko maailmaan. Herra osoittaa rakkautensa mielenlaadun Hänen pyhillensä valituilleen. Tässä Hän puhuu pyhän morsiamensa ylöstempauksesta ennen ahdistuksen aikaa.

 

PIDÄ KIINNI KRUUNUSTASI

”Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.” (Ilm. 3:11)

Herra lupaa tulla Kirkkaudessaan, voimassaan, valtakuntansa kanssa, Tuomioidensa kanssa. On olemassa kruunu, joka on sinua varten varattuna Jumalan Kirkkauden Valtakunnassa. Jumala lupaa, että jos olet Hänelle pyhä ja uskollinen, siinä on hyötyjä ja etuja.

En puhu tämän päivän seurakunnasta, joka on kapinassa ja synnissä, vaan uskollisista, jotka ovat uskollisia Jeesukselle. He ovat hylänneet synnin ja pyrkivät pyhyyteen päivittäin. He ovat kuuliaisia Jumalan Äänelle, sillä he ovat tietoisia, että tämä on Jahve Jumalan itsensä Ääni.

Sinä itse olet se, jolla on auktoriteetti, pitää ja säilyttää kruunusi tai sitten luovuttaa se pois. Se auktoriteetti on sinun omissa käsissäsi.

Herra on puhunut jo monta tuhatta vuotta sanoen, että Minä tulen pian. Tällä tavoin Hän julistaa, että Hänen tulonsa on yhtäkkinen, arvaamaton, välitön. Herra on asettanut Raamattuun profeetallisen aikajanan seurakunnalle, Israelille ja kansakunnille.

 

JUMALAN PROFETAALLINEN AIKAJANA

”Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.” (Ilm. 1:19)

Jeesus on lähettänyt Enkelin puhumaan Johannekselle Patmoksen saarella. Tämä on ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta. Ilmestyskirjassa Jeesus antaa viimeiset sanansa seurakunnalle. Jaetaan tämä sananpaikka kolmeen osaan ajan perusteella:

1)     ”Mitä olet nähnyt”: Näky ylösnousseesta kirkastetusta Jeesuksesta, joka on ilmestynyt Johannekselle Patmoksen saarella maailmassa täällä. Aika, joka löytyy Ilmestyskirjasta 1.

2)     ”Mitä on nyt tällä hetkellä”: Aika, kun seurakunta on vieläkin täällä maailmassa (Ilmestyskirja 2 ja 3)

3)     ”Mitä tämän jälkeen on tapahtuva”: Aika, kun seurakunta on ylöstemmattu ja alkaa ahdistuksen aika, sekä aika aina tuhatvuotiseen valtakuntaan ja ikuiseen tilaan asti. Ilmestyskirjaan 22 saakka.

Näette, että tässä sananpaikassa Jumala paljastaa joitakin asioita Johannekselle. Näette, että Jumala on asioiden Paljastaja. Hän haluaa paljastaa Johannekselle asiat, mitä on ollut, mitä on nyt paraikaa ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu.  

 

JUMALA HALUAA PALJASTAA SALAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA

"26 Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar: "Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?" 27 Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: "Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. 28 Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. 29 Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on." (Dan. 2:26-29)

Nyt ymmärrätte, että Jumala haluaa paljastaa Johannekselle valtavia näkyjä, mitä Hän näytti Danielille, mitä on tuleva tulevaisuudessa ja viimeisinä päivinä. Taivaan Jumala paljastaa salaisuuksia.

"6 Ja Enkeli sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää." (Ilm. 22:6)

Linkitämme Danielin kirjan Ilmestyskirjaan.

"44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, 45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava." (Dan. 2:44-45)

"1 Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva"." (Ilm. 4:1)

Ilmestyskirjan luku 4 tapahtuu seurakunnan aikakauden jälkeen! Tämä symboloi seurakunnan ylöstempausta. Kiinnitä huomiota sanoihin: ”tämän jälkeen”, sekä jakeen alussa, että lopussa. Yhtäkkiä Taivaassa avautuu ovi ja seurakunta ylöstemmataan: Tule ylös tänne!

"2 Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja." (Ilm. 4:2)

Katsokaa sitä muutosta ja kirkastumista, joka tapahtuu ylöstempauksessa! Hänet on muutettu fyysisestä muodosta kirkastettuun ruumiiseen, ikuiseen muotoon ja todellisuuteen, joka voi seistä Herran edessä. Tässä Jumalan Valtakunta tulee maailmaan. Daniel 2, puhui siitä kivestä, joka murskaa ahdistuksen ajan jälkeen pahan patsaan, ts. kaiken pahan ja jumalattoman ja asettaa ikuisen Jumalan Valtakunnan. Jumala puhui myös Johannekselle tulevasta Valtakunnasta.

"1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," (Ilm. 1:1)

 

YLIENKELI GABRIEL VÄLITTÄÄ JUMALAN SANOMAN

Tässä Herra tulee antamaan ilmestyksen Johannekselle, mitä on tulossa tapahtumaan. Gabriel on enkeli, joka normaalisti tuo ja välittää Jumalan sanoman. Hän on ilmestynyt Herran Väkevimmille Profeetoille useampia kertoja ja hän ilmestyi myös Marialle ja sanoi, että hänellä olisi Pyhä Henki kohdussaan.

"26 Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, 27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. 28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. 30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. 31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus (tarkoittaen, Jehova Jumala pelastaa). 32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, 33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." (Luuk. 1:26-33)

Gabriel on enkeli, joka tulee kirjeen kanssa suoraan Jumalan itsensä luota. Daniel on arkkienkeli, joka normaalisti kantaa Jumalan kirjettä kiireessä, välittäen sen kenelle tahansa Jumala puhuu. Gabriel on enkeli, jonka Herra lähettää kantaen kirjettä, sanomaa Herralta. Hänet on lähetetty luokseni tällä Missiolla useaan kertaan.

"16 Ja minä kuulin ihmisen äänen Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä tälle se näky!" (Dan. 8:16)

"21 Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikana." (Dan. 9:21)

”1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, 2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt.” (Ilm. 1:1-2)

Tämä on ilmestys Jeesuksesta, eikä Johanneksesta. Jeesus on itse se taivaallinen kirjoittaja, Johannes on vain fyysinen kirjoittaja. Kun lasket siitä, kun Jeesus nousi kuolleista ja astui Taivaaseen ja istui Isä Jumalan oikealle puolelle. Jos haluat tietää, kuinka pitkään Hän istui Isä Jumalan oikealla puolella, ennen kuin Isä antoi Hänelle sen ilmestyksen, otat Johanneksen iän n. 95 v. kun tämä ilmestys annettiin hänelle + Johanneksen ikä, kun Jeesus nousi ylös. Jeesus istui n. 65 v. Isä Jumalan vieressä, ennen kuin Hän antoi ilmestyksen Johannekselle.

 

OLKAA SANAN TEKIJÖITÄ

"3 Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" (Ilm. 1:3)

Herra julistaa siunaukset Ilmestyskirjassa. Tämä on ainoa kirja, josta Herra sanoo, että olet autuas ja siunattu kun:

-luet sitä ääneen

-kuulet tämän profetian sanat

-pidät tämän sanan sydämessäsi, eli olet kuuliainen niille

Herra tietää, että et voi mitenkään lukea ja kuulla tämän Ilmestyskirjan profetian sanoja asioista, mitä on tulossa ja epäonnistua muuttamaan elämääsi pyhäksi Jeesukselle. Tämä muuttaa elämäsi ja hallitsee sitä, kuinka elät elämääsi. Herra määrittelee tässä mitä tarkoittaa olla siunattu ja autuas.

"22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. 23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; 24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. 25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään." (Jaak. 1:22-25)

"24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle (=Jeesus) rakensi. 25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 28 Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa," (Matt. 7:24-25, 28)

Herra sanoo, että Minä tiedän sinun tekosi, Hän ei sano, että tiedän uskosi. Herra painottaa sitä voimaa, kuinka tärkeää on, että tekee Hänen Sanojensa mukaisesti. Tässä ajassa teille on sanottu, että älkää huoliko teoista, että kyllä pelkkä usko riittää, jos teette jonkun pienen teon, se ei olisi enää uskoa, mutta kun olet vastaanottanut armon pelastuksen sydämeesi, sen tulisi myös silloin tuottaa hyviä pyhiä tekoja! Hän tuomitsee meidät tekojemme mukaan. Herra odottaa, että Hänen Sanansa tulevat muuttamaan elämänne, miten elätte täällä maailmassa. Tulette tottelemaan tämän Kirjan Sanoja.

Ensimmäinen kohta Ilmestyskirjassa, joka määrittelee mitä on olla autuas ja siunattu, on Ilmestyskirja 1:3. Se puhuu Jumalan Sanojen tekemisestä ja pääsystä Jumalan Valtakuntaan. Seuraava autuaaksi julistus on Ilm. 14:13:

"13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." (Ilm. 14:13)

Hän määrittelee tässä keitä ovat autuaita ja sanoo, että heidän tekonsa seuraavat heitä, ei Hän sano, että heidän uskonsa seuraa heitä. Hän puhuu heistä, jotka seuraavat Kristusta huolimatta vainoista.

”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.” (Ilm. 12:11)

Ahdistuksen aikana tulee olemaan suuria kristittyjen vainoja. Herra sanoo, että siunattuja ja autuaita ovat he, jotka pysyvät lujina Jeesuksessa, eivätkä kiellä uskoaan. He tulevat menemään Jumalan lepoon.

Kun Jeesus oli tässä maailmassa, Hän teki työtä niin intensiivisesti ja voimallisesti Ristillä, lunastaakseen koko ihmiskunnan, tuon ilon, palkinnon ja Kirkkauden tähden, joka oli luvattu Hänelle. Hän kuoli puolestanne häpeällisen kuoleman, miksi? Sillä sen jälkeen Hän pääsi Jumalan lepoon. Hän nousi kuolleista, nousi ylös Taivaaseen ja istuu Isän oikealla puolella.

Kaikki Herran palvelijat Raamatussa työskentelivät, tekivät työtä Herralle ja näkivät vaivaa ensin, ennen kuin he pääsivät Jumalan lepoon; opetuslapset, Profeetat, Israel Goshenissa ennen kuin he pääsivät Luvattuun maahan.

Tämä kristittyjen sukupolvi haluaa päästä Jumalan lepoon näkemättä vaivaa ja tekemättä työtä Hänelle. Menkää ulos evankelioimaan ja antakaa heille toivo Jeesuksessa, kertokaa heille Jeesuksen pelastavasta armosta! Elämme pimeässä toivottomassa maailmassa, jossa seurakunnan tulee olla Kristuksen valo, sillä seurakunta on ainoa valon lähde. Katsokaa, kuinka rammat kävelevät! Katsokaa tätä valtavaa valoa!

Pimeä maailma etsii toivoa, sillä heillä ei ole toivoa. Meidän tulee juosta heidän luokseen kertomaan, että Jeesus kuoli puolestanne, Jeesus rakastaa teitä, ja johdattaa heidät vastaanottamaan Jeesus Kristus.

Ilm. 14:13, Hän lupaa Taivaan, osoittaen Taivaaseen. Hän sanoo, he ovat siunattuja, koska he pääsevät Jumalan lepoon. Tämän maailman vainot, mustamaalaus ja herjaus tulee olemaan ohitse. He pääsevät lopulta Jumalan lepoon. Heitä on kaltoinkohdeltu Kristuksen tähden. Hän sanoo, että jos he evankelioivat, heidän hyvät tekonsa tulevat seuraamaan heitä.

"10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa." (2. Kor. 5:10)

 

VALVOKAA!

Jumalan siunaukset ja autuaaksi julistus osoittaa aina seurakunnan kohti Jumalan loisteliasta Valtakuntaa. Kolmas siunaus on Ilm. 16:15:

"15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! -" (Ilm. 16:15)

Hän esittelee tässä Kristuksen tulemuksen välittömyyden, kun Messias tulee minä hetkenä hyvänsä yhtäkkisesti, äkkiarvaamatta. Hän painottaa, että kristittyjen tulee olla valmiina koko ajan pitäen yllään vanhurskauden vaatetta. Pitääkö tämän päivän seurakunta todella yllään vanhurskauden vaatetta?

 

JUMALAN VANHURSKAUDEN STANDARDI

”hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.” (Ilm. 19:8)

Kun katsoit tämän päivän seurakuntaa, pitääkö se todella yllään Jumalan vanhurskautta ja pyhyyttä? Vastaus on ei, sillä se on synnissä, skandaaleissa, seksuaalisynnissä, aborteissa ja maailmallisuudessa, sisällyttäen heidän pukeutumistyylinsä.

"6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. 7 Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." (Jesaja 64:6-7)

Jos katsotte seurakuntaa tänä päivänä, heillä on kaikilla kirkkokunnilla oma vanhurskauden standardinsa kaikkialla maailmassa. Herra sanoo, että ihmisen oma vanhurskauden standardi on kuin likainen rätti Herralle.

Vanhurskauden standardi tulee ottaa suoraan määriteltynä Raamatusta, joka sanoo, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa.

Herra määrittelee mitä on olla siunattu ja autuas, sen siunauksen tulee johdattaa sinut Jumalan Valtakuntaan, muuten se siunaus ei ole Herralta. Kaikkien Jumalan siunausten tulee johdattaa tottelemaan 10 käskyä. Jos sinulla on jokin ”siunaus” joka johtaa syntiin, se ei ole silloin tullut Jumalalta! Kaikkien Jumalan siunausten tulee johdattaa pyhyyteen. Tästä on tullut oikeusjuttu tämän päivän seurakuntaa vastaan siitä, mitä he kutsuvat siunauksiksi.

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” (Matt. 6:33)

Kuitenkin tämän päivän sukupolvi on etsinyt maailman asioita ensin. Tämän päivän seurakunta on nukahtanut ja paholainen on kylvänyt pahaa siementä. Valvokaa siis ja olkaa valmiina!

 

JEESUKSEN TULEMUKSEN YHTÄKKISYYS

"36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät KAIKKI; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva." (Matt. 24:36-39)

Nooa saarnasi heille vanhurskautta ja varoitti heitä päivästä, jolloin Jumala toisi tuomion. Kukaan ei välittänyt. Nooa rakensi vapautuksen arkkia. He ajattelivat, että Nooa on menettänyt järkensä ja hukkaavan aikaansa, voitte kuvitella 120 vuotta rakentaen arkkia.

Tänä päivänä on sama. Ääni, joka julistaa: valmistakaa tie, Messias on tulossa, on jo täällä maailmassa. Myös tämä sukupolvi on todella kiireinen syöden, juoden, mennen naimisiin, kouluttautuen, etsien töitä, uraa, kun he löytävän työn, he asettuvat, menevät naimisiin, kasvattavat lapsia, rakentavat talon, asettautuen, he ovat todella kiireisiä aivan kuin Nooan päivinä ennen tulvia. Kukaan heistä ei ymmärtänyt mitä tuleman pitää.  

Sama asia tänään. Jos pyydät heitä valmistautumaan Messiaan tulemukseen, he ovat liian kiireisiä siihen, se on ajan hukkaa. Silti Herra varoittaa heitä, että älkää menkö tuohon suuntaan tulijärveen!

"10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 12 Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä." (Matt. 25:10-13)

Nämä ihmiset olivat seurakunnassa. Sama Jeesus, joka sanoo, kolkuttakaa, niin teille avataan, mutta jos epäonnistuu valmistautumaan Hänen tulemuksessaan, Hän sanoo, en tunne sinua! Ja Hän ei avaa ovea! Hän puhuu Kristuksen yhtäkkisestä ja äkillisestä välittömästä tulosta. Hän sanoo: Valvokaa, valveilla, hereillä, olkaa valmiit, koska ette tiedä päivää, eikä hetkeä. Tässä on Kristuksen yhtäkkinen tulemus, hetkenä, jona vähiten odotat.

"38 Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat." 39 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. 40 Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."" (Luuk. 12:38-40)

Tässä Hän sanoo, Hänen tulemuksensa tulisi viipymään. Hän sanoo: Olkaa aina valmiita! Hän tulee, kun vähiten odotatte.

Kaikki osoittaa Messiaan tulemukseen, seurakunnan sisälle pääsyyn Kirkkauden Valtakuntaan. Kaikki siunaukset Ilmestyskirjassa puhuvat seurakunnan sisälle pääsystä Jumalan ikuiseen Valtakuntaan. Kuitenkin, näette tämän päivän seurakunnan syvällä synnissä matkalla helvettiin, mistä tämän kaltainen ”siunaus” on oikein tullut? He julistavat koko ajan: ”olen siunattu”, mutta sen siunauksen pitäisi tehdä sinut pyhemmäksi ja suunnata matkasi kohti Jumalan Valtakuntaa!

”8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". 9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 11 Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa.” (2. Piet 3:8-11)

Hän puhuu mitä tapahtuu ylöstempauksen jälkeen (Herran päivä).

”sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.” (1. Tess. 5:2)

”3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.” (Ilm. 3:3)

 

JUMALAN SIUNAUKSET JOHDATTAVAT SINUT JUMALAN VALTAKUNTAAN

Kaikki siunaukset aina johdattavat seurakuntaa Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan. Jos joku sanoo sinulle, että Jumala on siunannut heitä, tuon siunauksen täyty johdattaa heitä lähemmäs Jumalan Valtakuntaa ja heidän elämästään on tullut pyhempää ja he elävät nyt lähempänä Herraa.

”Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". (Ilm. 19:9)

Hän ankkuroi Jumalan Siunaukset Jumalan Karitsan Hääaterialle pääsyyn sisällä Taivaassa.

”1 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 2 "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'. 5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' 10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Matt 22:1-14)

Herra sanoo, että on vaate, jonka vastaanotat ilmaiseksi, kun vastaanotat Jeesuksen. Se vaate on pyhien vanhurskaus. Jumala ei laske standardiaan sen vaatteen suhteen. Siunaus ja autuus tulisi keskittää seurakunnan aina Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan. Mitä järkeä sanoa olevansa siunattu ja sitten joutua helvetin tulee ikuisesti?

”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla (tulijärvi) ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” (Ilm. 20:6)

”Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.” (1. Kor. 15)

”Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.” (Dan. 12:2)

Siunattuja ovat he, jotka ottavat osaa ensimmäiseen ylösnousemukseen ja pääsevät Jumalan iankaikkiseen Kirkkauden Valtakuntaan. Tulee olemaan siis kaksi ylösnousemusta. Siunattuja he, jotka ovat osallisena ensimmäisestä vanhurskasten ylösnousemuksesta. Jeesus on sen kuolleitten ylösnousemuksen ensimmäinen, ensihedelmä.

”ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.” (Kol. 1:15)

”niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle; sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa." (Luuk. 14:14)

Tässä näet toisen ylösnousemuksen helvettiin:

”13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. 15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.” (Ilm. 20)

Näet nyt eron ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä.

”Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" (Ilm. 22:7)

Tämäkin siunaus taas ankkuroi seurakunnan Jumalan Valtakuntaan!

”Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” (Ilm. 22:14)

Siunaus tarkoittaa voittoa pelastuksessa, pelastuksesi on vihdoinkin voittoisa!

”Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” (Ilm. 7:14)

”6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." 9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". (Ilm. 19:6-9)

”Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.” (Hepr. 9:24)

Seurakunnan viimeinen voitto on istua Taivaassa Kristuksen kanssa. Olemme määritelleet mitä on Siunaus ja autuus. Se on olla ankkuroitunut loisteliaaseen Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan, johdattaen sinua sinne.

(24.4.2023 Globaali Kokous / Herran Väkevimmät Profeetat / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia